ÜHINEMISLEPINGU MUUTMISE AVALIKUSTAMINE

 ALAJÕE VALLA, IISAKU VALLA, MÄETAGUSE VALLA JA TUDULINNA VALLA ÜHINEMISLEPINGU MUUTMISE AVALIKUSTAMINE

Alutaguse Vallavolikogu 25.04.2019. a otsusega nr 180 otsustati korraldada Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek.

Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muutmine hõlmab ühinemislepingu punktides 6.14, 7.1.1, 7.4.2, 8.2 ja 8.4 ning lisas nr 3 tehtavaid muudatusi.

Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek toimub 26. aprillist 2019 kuni 17. maini 2019 Alutaguse vallamajas (aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald), Alajõe teenuskeskuses (aadressil Jõe tn 25, Alajõe küla, Alutaguse vald), Illuka teenuskeskuses (aadressil Valla, Illuka küla, Alutaguse vald), Mäetaguse teenuskeskuses (aadressil Pargi tn 5, Mäetaguse alevik, Alutaguse vald) ja Tudulinna teenuskeskuses (aadressil Uus tn 2-2, Tudulinna alevik, Alutaguse vald) ning valla veebilehel.

Ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingu muutmisele esitada hiljemalt 17. maiks 2019 kirjalikult Alutaguse Vallavalitsusele e-posti aadressil info@alutagusevald.ee või posti teel aadressile Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa.