Veemajandus vallas

3/16/22

Alutaguse vallas pakub vee ja kanalisatsiooni teenust OÜ Alutaguse Haldus

Ühisveevärgi piirkonnad vallas: 

1) Alajõe piirkonnas ühisveevärk puudub.

2) Iisaku piirkonnas on 4 ühisveevärgipiirkonda ja 5 puurkaevu. Ühisveevärgipiirkonnad on: Iisaku-Kasevälja (2 puurkaevu), Varesmetsa küla, Jõuga küla, Sõrumäe küla.

3) Illuka piirkonnas on 11 ühisveevärgipiirkonda ja 24 puurkaevu. Ühisveevärgipiirkonnad on: Edivere, Illuka kool, Illuka Tarakuse, Illuka vallamaja, Kuremäe algkool, Kuremäe, Kurtna, Kurtna (teenindab osaliselt Rausveret ja Kurtnat), Kurtna-Vasavere (14 puurkaevu, teenindab Vasaveret ja osaliselt Rausveret), Ohakvere, Ongassaare.

4) Mäetaguse piirkonnas on 18 ühisveevärgipiirkonda ja 21 töötavat veetöötlusseadmetega puurkaev-pumplat. Ühisveevärgipiirkonnad on: Mäetaguse alevik (3 puurkaevu) ja Mäetaguse küla, Ratva, Kiikla, Võrnu, Ereda, Apandiku, Võide, Aruküla, Kalina, Pagari, Pagari Jõetaguse, Tarakuse, Atsalama küla, Atsalama I ja Atsalama II, Uhe + Väike-Pungerja ning Rajaküla (2 puurkaevu).

5) Tudulinna piirkonnas on üks ühisveevärgipiirkond ühe puurkaevuga Tudulinna külas.

Ühiskanalisatsiooni piirkonnad vallas:

1) Alajõe piirkonnas ühiskanalisatsioon puudub.

2) Iisaku piirkonnas ühiskanalisatsiooniga on kaetud Iisaku alevik.

3) Illuka piirkonnas on ühiskanalisatsiooniga kaetud Illuka kool, Kuremäe külakeskus, Kurtna külakeskus.

4) Mäetaguse piirkonnas on ühiskanalisatsiooniga kaetud Kiikla külakeskus ja Mäetaguse alevik (keskus).

5) Tudulinna piirkonnas on ühiskanalisatsiooniga kaetud Tudulinna külakeskus.

 

Author: MARTIN MILLER