Ida- Virumaa tegevuskava

06/01/21

Riigi tasandi tegevuse paremaks koordineerimiseks on välja töötatud Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tegevuskavad. Valitsuskabineti otsusega pikendatakse aastateks 2015-2020 kehtestatud tegevuskavade kestust aastani 2030.

https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/regionaalareng-ja-poliitika/ida-viru-ja-kagu-eesti