Alutaguse Vallavolikogu istung 25.11.2021

19.11.21

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu teine istung toimub neljapäeval, 25. novembril 2021 kell 15:00 Mäetaguse rahvamaja saalis.

Istungi päevakord:

1.Alutaguse vallavanema valimine (OE 3)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

2. Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja tegevusvaldkondade määramine (OE 4)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

3. Alutaguse valla esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse (OE 5)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

4. Alutaguse Vallavolikogu 30.05.2019. a otsuse nr 186 „Vallavara tasuta võõrandamine Pannjärve Tervisespordikeskus Sihtasutusele" osaline muutmine (OE 6)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

5. Alutaguse Vallavolikogu 23.09.2021 otsuse nr 349 „Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks (Kalmistu, Iisaku alevik) osaline muutmine  (OE 7) Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

Alutaguse Vallavolikogu istung 17.11.2021

12/11/21

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu esimene istung toimub kolmapäeval, 17. novembril 2021 kell 15:30 Iisaku rahvamaja saalis.

Istungi päevakord:

1. Vallavolikogu esimehe valimine (EELNÕU)

Ettekandja: valla valimiskomisjoni esimees Lehti Targijainen

2. Vallavolikogu aseesimeeste arvu otsustamine (OE 1)

Ettekandja: volikogu esimees

3. Vallavolikogu aseesimehe (aseesimeeste) valimine (OE 2)

Ettekandja: volikogu esimees

4. Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar