Koolitarvete ja kooliriiete toetus

Toetusele on õigus isikutel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt üks aasta ja kes tegelikult alaliselt Alutaguse valla territooriumil elavad:

  • makstakse toimetulekutoetust saavale perele.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus

Toetust makstakse kuni 100 eurot aastas ühe üldhariduskoolis õppiva lapse kohta kuludokumentide alusel.

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas § 29