Kontakt

Iisaku

 

Piret Anvelt            +372 336 6923, mobiil +372 5886 6864

arendusspetsialist    piret.anvelt@alutagusevald.ee

Valdkond: arendusprojektid (sh Hajaasustus programm, KIK, LEADER jne), arengukavad, kolmanda sektori toetused, ettevõtlus.

 

Kalle Kuusik           mobiil +372 530 48535

järelevalvespetsialist  kalle.kuusik@alutagusevald.ee

Valdkond: teostab haldusjärelevalvet, viib läbi väärteo- ja kohtuvälise menetluse ning vormistab vastavad dokumendid.

 

Mäetaguse

Rein Merirand   +372 336 6926, mobiil +372 5915 1143

ehitusjuht            rein.merirand@alutagusevald.ee

Valdkond: majandus- ja ehitusvaldkonna töö korraldamine ja vallaelanike nõustamine (sh Ehitisregistri toimingud Alajõe, Iisaku ja Illuka piirkonnas), riigihangete korraldamine, projekteerimis ja ehitustööde kavandamine, omanikujärelvalve korraldamine, ehitustööde järelvalve, valla hoonete majandamine.

 

Liina Talistu          +372 336 6924, mobiil +372 56203048

geoinfospetsialist   liina.talistu@alutagusevald.ee

Valdkond: kõik planeeringutega seonduv (detailplaneeringud, üldplaneeringud, teemaplaneeringud jne).

 

Sirje Allikmaa                    +372 336 6909, mobiil +372 5836 7400

maakorraldusspetsialist    sirje.allikmaa@alutagusevald.ee

Valdkond: maakorraldus (sh maamaks, koha-aadressi määramine, katastriüksuste jagamine, maade munitsipaliseerimine, maareformi lõpetamine).

 

Aare Lehtpuu                              +372 336 6915, mobiil +372 5860 5666  

teede- ja transpordispetsialist    aare.lehtpuu@alutagusevald.ee

Valdkond: Teede hooldus, liikluskorraldus, ajutised veoload. Ehitisregistri toimingud Mäetaguse ja Tudulinna piirkonnas.

 

Martin Miller               +372 336 6916, mobiil +372 5306 4462               

keskkonnaspetsialist    martin.miller@alutagusevald.ee

Valdkond: üldplaneering ja keskkond (sh heakord, hulkuvad koerad kassid, pargid, raieload, keskkonnaload, haljastus), mänguväljakud, maavara kaevandamine.

 

Aivar Oja                   +372 5304 0818 

vallavaraspetsialist    aivar.oja@alutagusevald.ee

Valdkond: valla haldusalas oleva kinnisvara jätkusuutlik arendamine ning sihipärane ja säästlik kasutamine.

 

Eve Aia (teenistussuhe peatatud)                      

ehitusspetsialist       

 

Marin Grüning                        +372 336 6949; +372 5377 9916

ehitusspetsialisti asendaja      marin.gryning@alutagusevald.ee

Valdkond: ehitisregistri toimingud, kodanike nõustamine, (sh ehitusload, kasutusload, ehitisteatised, projekteerimistingimused jne).