Õpilaste sõidukulude hüvitamine

Õpilaste transport kooli ja tagasi korraldatakse:

  • vallasiseste õpilasliinidega;
  • ühistranspordiga maakonnasisestel liinidel;
  • ühistranspordiga maakonnavälistel liinidel, kui ei ole võimalik kasutada õpilasliini või maakonnasisest liini; 
  • õpilase kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud kulu (edaspidi sõidukulu) hüvitamisega.

Ühistransporti kasutavatele õpilastele hüvitatakse sõidukulud sõidupiletite alusel õppetöö perioodil.

 

  • Kui õpilasel puudub võimalus sõita lähimasse kooli ja koolist koju ühistranspordiga ning Alutaguse vald ei ole korraldanud transporti kooli ja koolist koju muul viisil, võidakse hüvitada taotlejale isikliku sõidukiga kooli ja koolist koju sõiduks tehtud sõidukulu vallavalitsuse poolt kinnitatud sõidukilomeetri hinna alusel.

 

Õpilasele, kes Alutaguse vallas olevatest koolidest on valinud kooli, mis ei ole tema elukohale lähim, võidakse hüvitada sõidukulu ulatuses, mis kataks õpilase sõidu kooli ja koolist koju tema elukohale lähima koolini, kus on võimalik vastavas kooliastmes õppida.

Toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus. Avaldusele lisatakse sõidupiletid, millel on selgesti loetav marsruut, kuupäev ja sõidupileti hind, eelneva kalendrikuu kohta järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks. Üle kahe kuu vanuseid sõidupileteid ei hüvitata.

 

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF,  e-vorm (nõuab digiallkirjastamist)

Alus:  Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulde hüvitamise kord Alutaguse vallas