Põhimäärus

Alutaguse valla põhimäärus on vastu võetud Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018 määrusega nr 43. 

Alutaguse Vallavalitsuse põhimäärus on vastu võetud Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017 määrusega nr 5.