Uudised ja teated

Tuvastatud on Eestis uus kõrge patogeensusega ja teistele loomadele ja lindudele edasikanduv linnugripitüvi H5N1.

Lindude gripi oht ei taha raugeda, levimas on uus linnugripitüvi

Tuvastatud on Eestis uus kõrge patogeensusega ja teistele loomadele ja lindudele edasikanduv linnugripitüvi H5N1.

Hansu Puukool pakub laias valikus: ilupõõsaid, kõrrelisi, lehtpuid, marjakultuure, okaspuid, püsikuid ja viljapuid.

Mäetaguse külas avas uksed kohalik Hansu Puukool

Hansu Puukool pakub laias valikus: ilupõõsaid, kõrrelisi, lehtpuid, marjakultuure, okaspuid, püsikuid ja viljapuid.

Käesoleval aastal on surnuaiapühad alljärgnevatel aegadel: Iisaku kogudus 27. juuni 12.00 Iisaku surnuaed Illuka kogudus 4. juuli 12.00 Illuka surnuaed. Jõhvi...

Surnuaiapühad

Käesoleval aastal on surnuaiapühad alljärgnevatel aegadel: Iisaku kogudus 27. juuni 12.00 Iisaku surnuaed Illuka kogudus 4. juuli 12.00 Illuka surnuaed. Jõhvi...

Ametikoha eesmärgiks on valla haridusasutustes (koolid, lasteaiad) õppivate kõneravi vajavate laste väljaselgitamine, nende õppe ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile; samuti...

Alutaguse Vallavalitsus otsib oma meeskonda LOGOPEEDI

Ametikoha eesmärgiks on valla haridusasutustes (koolid, lasteaiad) õppivate kõneravi vajavate laste väljaselgitamine, nende õppe ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile; samuti...

Käesolevaga teavitame,et  Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni riigikaitse otstarbega jalgsirännak toimub 14.06.2021 kuni 15.06.2021 Alutaguse valla haldusterritooriumil...

Riigikaitselised õppused

Käesolevaga teavitame,et  Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni riigikaitse otstarbega jalgsirännak toimub 14.06.2021 kuni 15.06.2021 Alutaguse valla haldusterritooriumil...

Arengukava avalik arutelu toimub 10. juunil 2021 kell 16:00 Mäetaguse rahvamajas.

Alutaguse valla arengukava 2021-2030 eelnõu avalik väljapanek ja arutelu

Arengukava avalik arutelu toimub 10. juunil 2021 kell 16:00 Mäetaguse rahvamajas.

Alutaguse vallas Jaama külas asuvatele kavandatavatele liikluspindadele anti kohanimi Jaama tee ja Kiriku tee

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Jaama külas

Alutaguse vallas Jaama külas asuvatele kavandatavatele liikluspindadele anti kohanimi Jaama tee ja Kiriku tee

Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik arutelu toimub 29.06.2021 kell 13.00 Alutaguse Vallavalitsuse Alajõe teenuskeskuses.

Alajõe kergliiklustee detailplaneeringu avalik arutelu

Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik arutelu toimub 29.06.2021 kell 13.00 Alutaguse Vallavalitsuse Alajõe teenuskeskuses.

Laagri maaüksuse detailplaneeringu avalikarutelu toimub 30.06.2021 kell 15.00 Alutaguse Vallavalitsuse Illuka teenuskeskuses (Valla, Illuka küla).

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu

Laagri maaüksuse detailplaneeringu avalikarutelu toimub 30.06.2021 kell 15.00 Alutaguse Vallavalitsuse Illuka teenuskeskuses (Valla, Illuka küla).

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas osaliselt kehtetuks 2008. aastal Iisaku Vallavolikogu poolt kehtestatud Tamme kinnistu detailplaneeringu.

Kauksi küla Tamme kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas osaliselt kehtetuks 2008. aastal Iisaku Vallavolikogu poolt kehtestatud Tamme kinnistu detailplaneeringu.

Alutaguse Vallavalitsus korraldab 21. juunil 2021. a kell 10:00 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (aadress: Pargi 5, Mäetaguse alevik) suulise enampakkumise Pagari külas asuva Vana...

Suuline enampakkumine (Vana tee 3 Pagari)

Alutaguse Vallavalitsus korraldab 21. juunil 2021. a kell 10:00 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (aadress: Pargi 5, Mäetaguse alevik) suulise enampakkumise Pagari külas asuva Vana...

Ütle avalikult „Aitäh!" lapsevanematele, kes on COVID-19 kriisis oma lastele toeks olnud. Viimane aasta on pööranud elu lastevanemate jaoks pea peale. Kriisist tingituna on tulnud silmitsi...

Ütle avalikult „Aitäh!”

Ütle avalikult „Aitäh!" lapsevanematele, kes on COVID-19 kriisis oma lastele toeks olnud. Viimane aasta on pööranud elu lastevanemate jaoks pea peale. Kriisist tingituna on tulnud silmitsi...

Alutaguse Vallavalitsuse majandus- ja arenguteenistus otsib oma meeskonda praktikanti korrakaitseülesannete täitmiseks ajavahemikul 15.06.2021. a - 15.08.2021. a

Korrakaitse praktika

Alutaguse Vallavalitsuse majandus- ja arenguteenistus otsib oma meeskonda praktikanti korrakaitseülesannete täitmiseks ajavahemikul 15.06.2021. a - 15.08.2021. a

Kalurite ja teiste piiriveekogu külastavate inimeste abistamiseks valmistasid piirivalvurid GPS kaardipõhja, mille alla laadides saab paremini ennetada eksitusest tingitud piiriületusi Eesti ja...

Piiriveekogul aitab navigeerida uus GPS-i kaardipõhi

Kalurite ja teiste piiriveekogu külastavate inimeste abistamiseks valmistasid piirivalvurid GPS kaardipõhja, mille alla laadides saab paremini ennetada eksitusest tingitud piiriületusi Eesti ja...

Mai lõpust on korteriühistutel võimalik küsida Ida-Viru Ettevõtluskeskusest (IVEK) tasuta nõu KredExi toetuste, laenude ja käenduste kohta.

IVEK alustab korteriühistute nõustamisega

Mai lõpust on korteriühistutel võimalik küsida Ida-Viru Ettevõtluskeskusest (IVEK) tasuta nõu KredExi toetuste, laenude ja käenduste kohta.

Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 04.06.2021 kell 15.00 Kauksi rannahoones (Rannapromenaadi, Kauksi küla).

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 04.06.2021 kell 15.00 Kauksi rannahoones (Rannapromenaadi, Kauksi küla).

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit turundusstrateegia ja turundustegevuste planeerimiseks Kauksi rannapromenaadi ja rannahoone turule toomiseks.

Hinnapäring Kauksi piirkonna turundusstrateegia koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit turundusstrateegia ja turundustegevuste planeerimiseks Kauksi rannapromenaadi ja rannahoone turule toomiseks.

Alutaguse Vallavalitsus kiitis heaks Alutaguse valla arengukava 2021-2030 eelnõu ja suunas eelnõu avalikule väljapanekule. 26. mai kuni 09. juuni  2021 toimub arengukava eelnõu avaliku...

Alutaguse valla arengukava 2021-2030 eelnõu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus kiitis heaks Alutaguse valla arengukava 2021-2030 eelnõu ja suunas eelnõu avalikule väljapanekule. 26. mai kuni 09. juuni  2021 toimub arengukava eelnõu avaliku...

HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta õigusabi kõigile Eestimaal elavatele inimestele, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus.

Tasuta õigusabi kasutamise võimalus

HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta õigusabi kõigile Eestimaal elavatele inimestele, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus.

EAS avas alates 17. maist Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud tingimuste alusel toetusmeetme „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate...

Toetusmeetmete avamisest

EAS avas alates 17. maist Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud tingimuste alusel toetusmeetme „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate...

Showing 1 - 20 of 717 results.
Items per Page 20
of 36