Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Määratakse Alutaguse valla üldhariduskooli esimesse klassi minevale lapse vanemale või eestkostjale kui:

  • ühel vanematest või eestkostjal on rahvastikuregistrijärgne elukoht Alutaguse vallas ja kes tegelikult alaliselt Alutaguse valla territooriumil elab;
  • laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik;
  • laps asub õppima Alutaguse valla üldhariduskooli, välja arvatud erivajadusest tingitult mujale õppima asumisel.

Kirjalik taotlus toetuse saamiseks esitatakse hiljemalt lapse 1. klassi mineku aasta 31. oktoobriks.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määr on 100 eurot.

 

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDFe-VORM (nõuab digiallkirjastamist)

Alus:  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas § 32