Alutaguse valla arengukava

2023
 • Alutaguse Vallavolikogu võttis 29.06.2023 määrusega nr 42 vastu Alutaguse valla haridusvõrgu arengukava 2023+. 
 • Alutaguse Vallavalitsuse 08.06.2023. a korraldusega nr 237 muudeti osaliselt Alutaguse Vallavalitsuse 18.05.2023 korraldust nr 207 „Alutaguse valla haridusvõrgu arengukava 2023+ eelnõu heaks kiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine".
 • Alutaguse Vallavalitsuse 18.05.2023. a korraldusega nr 207 kiideti heaks Alutaguse valla haridusvõrgu arengukava 2023+ eelnõu ning suunati avalikule väljapanekule. 
2022
 • Alutaguse Vallavolikogu 27.10.2022. a määrusega nr 18 muudeti Alutaguse Vallavolikogu 23.09.2021 määrust nr 169.
 • 22.09.2022. a volikogu istungil hääletati arengukavasse esitatud ettepanekute üle. (Kõik materjalid leitavad VOLISES).
 • Avalik arutelu 15.09.2022. a Mäetaguse rahvamajas (salvestus järelevaadatav SIIN)
 • Alutaguse Vallavalitsuse 28.07.2022. a istungil arutati volikogu ettepanekut muuta „Alutaguse valla arengukava 2021-2030" alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja –tegevuse osas avaliku arutelu toimumise aega.  Korraldusega nr 336 otsustati, et avalik arutelu toimub 15. septembril kell 18.00 Mäetaguse rahvamajas.
 • 30.06.2022. a volikogu istungil anti ülevaade arengukava (2021. a) täitmisest (materjalid ning istungi salvestus VOLISES). Samal volikogu istungil tegi volikogu ettepaneku lükata arengukava avalik arutelu edasi septembrisse 2022. a.
 • Alutaguse Vallavalitsuse 09.06.2022. a korraldusega nr 254 suunati Alutaguse valla arengukava 2021-2030 alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja -tegevuse osa muutmise eelnõu avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalike ettepanekutega saab tutvuda SIIN.
 • 26.05.2022. a volikogu istungil toimus korrigeeritud arengukava eelnõu I lugemine. (Materjalid leitavad VOLISES
 • 03. mai ning 12. mai 2022 esitati Alutaguse Vallavalitsusele algatused „Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi" ja „Mina olen Iisaku Gümnaasiumi sulgemise vastu".  Alutaguse Vallavolikogu seisukohaga esitatud petitsioonide kohta saab tutvuda SIIN. 
 • Alutaguse Vallavolikogu 24.03.2022. a otsusega nr 33 algatati Alutaguse valla arengukava 2021-2030 osaline muutmine.
2021
 • 23. september 2021. a volikogu istungil võeti vast määrus nr 169 "Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 53 „Alutaguse valla arengukava 2018-2030" muutmine".
 • 26. august 2021. a volikogu istungil arengukava uue redaktsiooni II lugemine (sh ettepanekute hääletamine) (volikogu protokoll).
 • 29. juuni 2021. a volikogu istungil arengukava uue redaktsiooni I lugemine (ettepanekud, volikogu protokoll) ning ülevaade arengukava täitmisest (2018-2021) ülevaade, arenguseire.
 • 10. juunil 2021. a kell 16:00 toimus arengukava avalik arutelu Mäetaguse rahvamajas.
 • Alutaguse Vallavalitsuse 07.05.2021. a korraldusega nr 251 kiideti heaks Alutaguse valla arengukava 2021-2030 eelnõu ning suunati avalikule väljapanekule 26. mai 2021 kuni 09. juuni 2021.
 • Alutaguse Vallavolikogu 28.01.2021. a otsusega nr 301 algatati Alutaguse valla arengukava 2018-2030 muutmine.  (Alutaguse Vallavalitsus sai ülesandeks informeerida avalikkust arengukava muutmise algatamisest ning ette valmistada arengukava (uues redaktsioonis) hiljemalt aprillikuu volikogu istungile I lugemiseks.
2018
 • Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu 28.06.2018. a määrusega nr 53 "Alutaguse valla arengukava 2018-2030", mis jõustus 01.08.2018. a.
2017 
 • Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a otsusega nr 18  algatati Alutaguse valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 koostamine.