Arengukava

Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määrusega nr 53 võeti vastu 

Alutaguse valla arengukava 2018- 2030, mis jõustus 01.08.2018. a.