Alutaguse Vallavalitsus kui ametiasutus

Alutaguse Vallavolikogu kinnitas 30.11.2017. a Alutaguse Vallavalitsuse põhimääruse

Alutaguse Vallavalitsus kui ametiasutus (alates 01.01.2018) on Alutaguse valla asutus, kelle peamine ülesanne on teostada valla haldusterritooriumil avalikku võimu ja täita seaduste ning seaduste alusel antud õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid.

  • Ametiasutus teenindab asjaajamisel Alutaguse Vallavolikogu ja Alutaguse Vallavalitsust (täitevorganit). 
  • Ametiasutust juhib ja selle teenistust korraldab Alutaguse vallavanem.

Ametiasutuse kontaktid on leitavad SIIN.