Ametiasutus Alutaguse Vallavalitsus

Alutaguse Vallavalitsus (ametiasutusena) alustas tööd 01.01.2018. aastal.

Alutaguse Vallavolikogu kinnitas 30.11.2017. a

Alutaguse Vallavalitsuse põhimääruse ja Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhendi.  

Ametiasutuse struktuur jõustus 01.01.2018.

Kontakt:
info@alutagusevald.ee

tel 336 6901

 

Mäetaguse teenuskeskus tel 336 6900, 528 0514

Illuka teenuskeskus tel 336 6902, 520 2014

Alajõe teenuskeskus tel 336 6914, 5555 3486

Tudulinna teenuskeskus tel 336 6912