Müügipiletid

10.01.20

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 06. jaanuari 2020. a korraldusega nr 4 müügipiletite hinnad alljärgnevalt:

Avaliku ürituse korraldamine

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

 

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Alutaguse vallas

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus (elektroonselt täidetav)

Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Alutaguse vallas