Eelarvestrateegia

2022
  • Alutaguse Vallavolikogu 27.10.2022. a määrusega nr 15 võeti vastu Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026.

 

2021
  • Alutaguse Vallavolikogu 23.09.2021. a määrusega nr 170 võeti vastu Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025.

 

2020
  • Alutaguse Vallavolikogu 26.11.2020. a määrusega nr 142 võeti vastu Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024.

 

2019
  • Alutaguse Vallavolikogu 24.10.2019. a määrusega nr 111 võeti vastu Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023.

 

2018
  • Alutaguse Vallavolikogu 25.10.2018. a määrusega nr 73 võeti vastu Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022.
  • Alutaguse Vallavolikogu 28.03.2018. a määrusega nr 39 anti välja Alutaguse valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord.

 

2017
  • Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a otsusega nr 18 algatati Alutaguse valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 koostamine.