Alutaguse valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2023. aastaks

Huvihariduse ja -tegevuse toetus omavalitsustele

Alates 2017. aastast toetab riik Noorsootööseaduse § 15'1 alusel omavalitsusi täiendavate vahenditega, et suuremal hulgal noortel oleks juurdepääs huvitegevusele ja huviharidusele. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Meie roll on olla omavalitsustele toeks toetuse eesmärgipärasel kasutamisel.

 

Alutaguse Vallavalitsus kinnitas 23.03.2023 määrusega nr 3 Alutaguse valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2023. aastaks. Kava on leitav SIIT.