Alutaguse Vallavolikogu istungite infosüsteem

Alutaguse Vallavolikogu istung 21.12.2021

17.12.21

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu neljas istung toimub teisipäeval, 21. detsembril 2021 kell 15:00 Mäetaguse rahvamaja saalis.

Istungi päevakord:

(Eelnõud kättesaadavad VOLISES)

1. Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine (OE 16)

Ettekandja: komisjoni esimees Janno Vool

2. Haridus- kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine (OE 17)

Ettekandja: komisjoni esimees Kristiina Ets

3. Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine (OE 18)

Ettekandja: komisjoni esimees Anu Kljutšnik

4. Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine (OE 19)

Ettekandja: komisjoni esimees Aivar Surva

5. Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (OE 20)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

6. Vallavanemale lisatasu maksmine (OE 21)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

7. Vallavanemale töötasu määramine (OE 22)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

8. Alutaguse valla 2022. aasta eelarve I lugemine (ME 1)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

Alutaguse Vallavolikogu istung 09.12.2021

3.12.21

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu kolmas istung toimub neljapäeval, 9. detsembril 2021 kell 15:00 Mäetaguse rahvamaja saalis.

Istungi päevakord:

1. ELVL esindajate ning nende asendajate nimetamine (OE 8)  Kiri ELVL

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

2. Maakondliku ühisprojekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine" omafinantseeringu kinnitamine (OE 9)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

3. Eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 10)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

4. Haridus- kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 11)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

5. Keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 12)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

6. Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 13)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

7. Alutaguse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (OE 14)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

8. Alutaguse Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine (OE 15)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

9. Informatsioon

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 25.11.2021

19.11.21

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu teine istung toimub neljapäeval, 25. novembril 2021 kell 15:00 Mäetaguse rahvamaja saalis.

Istungi päevakord:

1.Alutaguse vallavanema valimine (OE 3)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

2. Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja tegevusvaldkondade määramine (OE 4)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

3. Alutaguse valla esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse (OE 5)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

4. Alutaguse Vallavolikogu 30.05.2019. a otsuse nr 186 „Vallavara tasuta võõrandamine Pannjärve Tervisespordikeskus Sihtasutusele" osaline muutmine (OE 6)

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

5. Alutaguse Vallavolikogu 23.09.2021 otsuse nr 349 „Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks (Kalmistu, Iisaku alevik) osaline muutmine  (OE 7) Lisa

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

Alutaguse Vallavolikogu istung 17.11.2021

12.11.21

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu esimene istung toimub kolmapäeval, 17. novembril 2021 kell 15:30 Iisaku rahvamaja saalis.

Istungi päevakord:

1. Vallavolikogu esimehe valimine (EELNÕU)

Ettekandja: valla valimiskomisjoni esimees Lehti Targijainen

2. Vallavolikogu aseesimeeste arvu otsustamine (OE 1)

Ettekandja: volikogu esimees

3. Vallavolikogu aseesimehe (aseesimeeste) valimine (OE 2)

Ettekandja: volikogu esimees

4. Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar