Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eeskostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Järelhooldusteenuse korraldamiseks võib esitada taotluse

1) järelhooldusteenust saama õigustatud isik;

2) õppeasutus, kus järelhooldusteenust saama õigustatud isik õpet jätkab;

3) isiku täisealiseks saamiseni eestkostja ülesandeid täitnud isik või asendushooldusteenust osutanud isik.

 

Järelhooldusteenust korraldab ametiasutus ka asjaoludest teadasaamisel ilma taotlust esitamata.
Järelhooldusteenuse tagamiseks korraldatakse järelhooldusteenust saama õigustatud isikule tema iseseisvaks toimetulekuks iseseisev elamine ja tagatakse tugiteenused.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 19)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF