Keskkonnakomisjon

Keskkonnakomisjoni koosseis:

esimees Veljo Kingsep

aseesimees Aivo Tamm

liikmed: Marek Kullamägi, Juri Novožilov, Gunnar Lepasaar, Anne Nurgamaa, Paul Kesküla.

Valdkond: keskkonnakorraldus, heakord, jäätmemajandus, loodushoid, maavarad, maakasutus.

 

KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID:

Alutaguse valla dokumendiregister