Kodanikukaitse

Kodanikukaitse on süsteem, mille abil riik korraldab oma territooriumil asuvate inimeste kaitset ja neile abi andmist tehnogeensetest protsessidest, loodusnähtustest või relvakonfliktidest tulenevates erakorralistes olukordades ning valmistab ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone ette erakorralistes oludes tegutsemiseks.

Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112  nii kiirabi, päästjate kui politsei kutsumiseks!

Politsei- ja Piirivalveameti kodulehekülg

Alutaguse valda teenindab Ida Prefektuuri korrakaitsebüroo Jõhvi politseiosakonna Iisaku konstaablijaoskond.

Vilkuri 1

Iisaku alevik

41101 Ida-Virumaa

Tel: +372 3372144

 

 Piirkonnapolitseinikud:

Margus Murdsalu  +372 3372144; +372 58601616

Indrek Hindreus     +372 3372143; +372 58866062

 

Päästeteenistus on päästetöid organiseeriv ja teostav organisatsioon. Eestis teostab päästetöid Siseministeeriumile alluv Päästeamet ja selle struktuuriüksused.

IDA PÄÄSTEKESKUS

Rahu 38, 41532 Jõhvi

Tel: +372 3391900

e-post: ida@rescue.ee

 

 TÄHTSAMAD TELEFONID
  • Hädaabi number: 112
  • Riigiinfotelefon: 1247
  • Maanteeinfokeskus: 1510
  • Elektrilevi rikketelefon: 1343
  • Perearsti nõuandetelefon: 1220
  • Lasteabi: 116 111 
  • Usaldustelefon: 126 (eesti k), 127 (vene k)
  • Mürgistusteabeliin: 16662
  • Keskkonnainspektsiooni valvetelefon: 1313
  • Naiste tugiliin (anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele) 1492