Kriisiinfo ning käitumisjuhised

 Kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks ning koordineerimiseks Alutaguse valla haldusterritooriumil on moodustatud Alutaguse valla kriisikomisjon, mis juhindub oma tegevustes Alutaguse valla kriisikomisjoni põhimäärusest ning teistest valdkondlikest õigusaktidest.

Alutaguse valla kriisikomisjon:

Komisjoni esimees: vallavanem Tauno Võhmar

Komisjoni liikmed: Janno Vool, Hans Karp, Meelis Tinno, Kairi Hõbemeri, Aivar Oja, Taavi Vogt

 

 Käitumisjuhised kriisiolukordadeks on leitavad veebilehelt Ole Valmis ning samanimelisest veebirakendusest.

    

 

 

 

 

OLULISED NUMBRID!

Hädaabinumber 112 töötab selleks, et iga inimene saaks ohu korral abi kutsuda. Kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks kehtib number 112 Eestis ja kõikjal Euroopa Liidus (samuti Islandil ja Gruusias). Hädaabinumber 112 on alati kättesaadav ja sellele helistamine on tasuta. Numbrile 112 saab helistada ka siis, kui telefonis ei ole SIM-kaarti või operaatori võrgus puudub levi.

Riigiinfo telefon on hädaabinumbri 112 kõrval tegutsev infonumber, mis pakub ööpäev läbi eesti, vene ja inglise keeles infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara.

 

 Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab järgmistelt numbritelt:

Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt avatud tasuta häirekeskuse kriisiinfotelefon ☎️ 1247. (välismaalt helistades +372 600 1247).

Tervist puudutavate küsimuste korral helista perearsti nõuandetelefonile ☎️ 1220.
(välismaalt helistades +372 634 6630).

Hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista hädaabinumbrile ☎️ 112.

Küsimuste korral pöörduge Terviseameti poole e-posti teel: info@terviseamet.ee