Pagari mõisa pargi kujundusprojekt

20.01.22
Projekti eesmärk on Pagari mõisa pargi pargiruumi mitmekesistamine ja lokaalse identiteedi tugevdamine, samuti ajaveetmisvõimaluste parandamine ning majutusteenuse pakkumiseks paremate tingimuste loomine.
Projekt on kaheetapiline: I etapis on täpsemalt lahendatud telkimisala ja karavaniparkla, kavandatav uus teekoridor pargi põhjaosas ning mängu- ja vabaaja ala. Lisaks on lahendatud külastajate esmane parkimisvajadus. Vajalike rajatiste tööjooniste koostamine on ette nähtud koostada ehitajal. Edaspidiste projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamiseks on vajalik eelnevalt esitada menetlusdokumendid kaitseala valitsejale. II etapis on lahendatud kogu ülejäänud projektala kujunduslahendus eskiisi tasemel, mida täpsustatakse edasise projekteerimise käigus.
Toimetaja: MARTIN MILLER

Vasknarva küla kujundusprojekt

20.04.21
Projekti eesmärk on anda ruumilise lahenduse kaudu põhimõtted atraktiivse, turvalise ja funktsionaalselt hästi töötava kaasaegse Vasknarva küla välisruumi loomiseks. Peamisteks põhimõteteks on küla tervikkujundusega esile tõsta Vasknarvas paiknevat Eestis ainulaadset hüdrotehnilist (buunide) süsteemi ning kasutada kujunduses küla ajaloolistest kihistustest pärinevaid iseloomulikke kujundeid, mustreid, sümboleid. Tegemist on eskiisprojektiga, mis annab küla kujunduse põhisuunad ja visiooni.

 

Toimetaja: LIINA TALISTU

Iisaku aleviku kujundusprojekt

20.04.21
Projekti eesmärk on luua ruumilise lahenduse kaudu Iisaku alevikust kaasaegne ja ühtse kujunduskeelega terviklik keskkond, tugevdades seeläbi lokaalset identiteeti, parandades aleviku sidusust ning mitmekesistades ajaveetmise võimalusi.
Tegemist on eskiisprojektiga, mis annab alevikule kujunduse põhisuunad ja visiooni. Enne ideede
realiseerimist tuleb käesoleva projekti põhjal koostada täpsemad ja täiendavad projektid.

 

Toimetaja: LIINA TALISTU

Tudulinna küla kujundus-kuivendusprojekt

20.04.21

Kujundus-kuivendusprojekti eesmärgiks on värskendada küla visuaalset väljanägemist ja funktsionaalsust, tugevdades seeläbi lokaalset identiteeti, parandades aleviku sidusust ning mitmekesistades ajaveetmisvõimalusi ja pakutavaid avalikke teenuseid. Vallavalitsuse sooviks on kujundada külast elanikele meeldiv, vajalikke teenuseid pakkuv terviklik elukeskkond, mis oleks ka külastajate jaoks meeldejääv ning kannaks oma kujunduskeelega edasi kohalikku identiteeti.

Toimetaja: LIINA TALISTU