Puhkused

Alutaguse Vallavalitsuse teenistujate 2020. aasta puhkused

Nimi

Ametinimetus

Puhkuseperioodi algus ja lõpp

Sirje Allikmaa

Maakorraldaja

06.07.2020- 26.07.2020

12.10.2020- 25.10.2020

Jaanus Altoja

IT spetsialist

18.08.2020- 15.09.2020

Maike Altoja

Raamatupidaja

20.07.2020- 26.07.2020

17.08.2020- 31.08.2020

19.10.2020- 25.10.2020

Piret Anvelt

Arendusspetsialist

04.05.2020- 10.05.2020

20.07.2020- 02.08.2020

17.08.2020- 31.08.2020

Mari-Liis Are

Psühholoog

20.04.2020- 26.04.2020

Tairi Hütt

Vallavara- ja andmekaitsespetsialist

18.05.2020- 31.05.2020

27.07.2020- 17.08.2020

Zlata Hollat

Lastekaitsetöötaja

29.06.2020- 15.07.2020

05.10.2020- 14.10.2020

Katrin Junolainen

Sekretär-registripidaja

04.05.2020- 10.05.2020

01.07.2020- 16.07.2020

12.08.2020- 19.08.2020

21.12.2020- 23.12.2020

28.12.2020- 31.12.2020

Timo Juursalu

Spordispetsialist

15.07.2020- 21.07.2020

23.11.2020- 06.12.2020

09.12.2020- 14.12.2020

Priit Kihlefeldt

Hariduse infotehnoloog

11.05.2020- 24.05.2020

10.08.2020- 16.08.2020

14.09.2020- 20.09.2020

14.12.2020- 20.12.2020

Evi Kruzman

Sotsiaaltööjuht

04.05.2020- 17.05.2020

06.07.2020- 19.07.2020

14.12.2020- 20.12.2020

Heidi Kruut

Registritöötaja

28.04.2020- 07.05.2020

10.08.2020- 27.08.2020

Oleg Kuznetsov

Abivallavanem

27.04.2020- 17.05.2020

14.09.2020- 28.09.2020

Julia Lehtla

Lastekaitsetöötaja

25.05.2020- 07.06.2020

20.07.2020- 02.08.2020

19.10.2020- 25.10.2020

Aare Lehtpuu

Järelevalvespetsialist

06.07.2020- 19.07.2020

31.07.2020- 12.08.2020

Rein Merirand

Majandusjuht

14.09.2020- 18.10.2020

Martin Miller

Keskkonnaspetsialist

06.04.2020- 12.04.2020

06.07.2020- 23.07.2020

26.08.2020- 01.09.2020

02.11.2020- 06.11.2020

Aita Murdsalu

Sotsiaaltöötaja

25.05.2020- 31.05.2020

16.07.2020- 19.08.2020

Tiiu Puu

Ehitisregistrispetsialist

16.06.2020- 22.06.2020

20.07.2020- 09.08.2020

16.11.2020- 22.11.2020

Kalev Riivik

Hariduse infotehnoloog

25.06.2020- 29.07.2020

Luule Salla

Finantsjuht

11.05.2020- 17.05.2020

29.06.2020- 12.07.2020

03.08.2020- 16.08.2020

Merike Sillat

Pearaamatupidaja

13.07.2020- 02.08.2020

17.08.2020- 24.08.2020

14.09.2020- 20.09.2020

Kairi Hõbemeri

Abivallavanem

20.07.2020- 02.08.2020

28.09.2020- 11.10.2020

Heli Šmigelskene

Sotsiaaltöötaja

15.06.2020- 22.06.2020

27.07.2020- 09.08.2020

23.11.2020- 05.12.2020

Inna Zahhalina

Sotsiaaltöötaja

13.07.2020- 26.07.2020

17.08.2020- 24.08.2020

28.09.2020- 11.10.2020

Liina Talistu

Geoinfospetsialist

13.07.2020- 19.07.2020

Lehti Targijainen

Vallasekretär

25.05.2020- 31.05.2020

29.06.2020- 12.07.2020

18.08.2020- 04.09.2020

Lia Teeväli

Vallasekretäri abi

13.07.2020- 16.08.2020

Meelis Tinno

Korrakaitsespetsialist

18.05.2020- 01.06.2020

31.08.2020- 20.09.2020

Tauno Võhmar

Vallavanem

18.05.2020- 24.05.2020

17.08.2020- 30.08.2020

01.09.2020- 07.09.2020

asendab abivallavanem

Kairi Hõbemeri