Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni koosseis:

esimees Kalle Kuusik

aseesimees Madis Arm

liige Andres Pärnpuu

Valdkond: vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele.

 

KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID