Sümboolika

Alutaguse valla sümbolid ning nende kasutamise kord on reguleeritud Alutaguse valla põhimääruses

(vastu võetud 23.04.2018)

Lipp

Vapp