Sümboolika

Alutaguse valla sümbolid ning nende kasutamise kord on reguleeritud Alutaguse valla põhimääruses (vastu võetud 23.04.2018).

Lipp

Vapp