TALIHOOLDUSE KORRALDAMINE

16.12.21

 

Alutaguse vallas korraldab lumetõrjet Alutaguse Haldus OÜ (tel 3366930 ja 5041925, e-post info@alutagusehaldus.ee).

Vallavalitsuse lumetõrje eest vastutav isik on Aare Lehtpuu (tel 58605666; e-post aare.lehtpuu@alutagusevald.ee).

Lund lükatakse valla 16. piirkonnas. Piirkondade kaart ja lund lükkavad ettevõtted on leitavad avalikus kaardirakenduses:

https://www.evald.ee/alutagusevald/

Kaardi avamiseks:

1. Avada "Infokihid"; 2. INFO paneelilt avada "Talihooldus"; 3. Piirkondade sisselülitamisel kuvatakse kaardil hooldatavate teede andmed.

 

Lume- ja libedusetõrje tavaoludes:

Lumetõrje valla maanteedel ja tänavatel tuleb teha hiljemalt hommikul kella 7.00ks, erateedel ja majapidamiste juurdesõiduteedel hiljemalt kella 12.00-ks.

Libedusetõrje tehakse Mäetaguse ja Iisaku alevikus ning Kiikla ja Kuremäe küla keskuses vastavalt ilmaoludele hiljemalt 4 tunni jooksul libeduse tekkimisest.

 

Lumetõrje rasketes ilmaoludes:

Valla maanteedel ja tänavatel tuleb tagada vastav seisunditase hiljemalt 6 tunni, erateedel ja majapidamiste juurdesõiduteedel hiljemalt 10 tunni jooksul pärast raskeid ilmaolusid põhjustanud ilmastikutingimuste lõppemist.

 

Teede seisunditasemed:

Valla maanteede ja avalikus kasutuses olevate erateede talvine seisunditase on 1: lumekihi paksus sõiduteel: kohev lumi kuni 10 cm; sulalumi, lörts või soola-lume segu kuni 5 cm.

Erateedele ja majapidamiste juurdesõiduteedele talvist seisunditaset ei määrata, kuid tee peab sõidukitele ja jalakäijatele läbitav.

 

Lisanõuded talihoolduse tegemisel:

  • Teed peavad olema lumest sahatud tee laiuselt. Tupikteel ja elanike majapidamisteni viivatel teelõikudel tuleb vajadusel ja võimalusel lumest puhastada sõiduki ümberpööramise koht, kuid lumevalli ei tohi kuhjata värava ette.
     
  • Lumetõrjel vältida liiklust (nähtavust) takistavate lumevallide tekkimist (lubatud kõrgus ristmikel ja ohutussaartel kuni 70 cm).
     
  • Erateed ja majapidamiste juurdesõiduteedel, mis on tähistatud sildiga „Eratee, eramaa" jmt, toimub talihoole ainult omaniku esitatud kirjaliku avalduse alusel.
     
  • Töövõtjal on õigus nõuda eratee/juurdesõidutee omanikult talihoolduse perioodiks tee alguse ja laiuse samuti muude talihoolde töid takistavate või talihoolde tehnikat ohustavate esemete (puud, piiritähised, maakraanid, suured kivid jmt) tähistamist. Töövõtja ei vastuta tähistamata takistuste kahjustamise eest.

 

 

Toimetaja: LIINA TALISTU