Teehoiukava

Teehoiukava on valla eelarve osa.

Teehoiukava koosneb:

  • kavandatavate ehitusobjektide nimekirjast teede lõikes;
  • teetööde kulude prognoosarvestusest.
 2023 a Alutaguse valla teehoiukava.