Alutaguse Vallavolikogu töökorraldus

Alutaguse Vallavolikogu töökorralduse esitlus on loodud Alutaguse Vallavalitsuse kantselei poolt, et tagada sujuv ja tulemusrikas koostöö.

Materjalid leitavad SIIT

ELVL Uute volikogu liikmete koolitused

10.03.2022 toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu poolt korraldatud I uute volikogu liikmete koolitus. Materjalid leitavad SIIT.

26.04.2022 toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu poolt korraldatud II uute volikogu liikmete koolitus. Materjalid leitavad SIIT.

Korruptsioon

Kasulikke materjale omavalitsustele huvide konfliktide vältimiseks.

Materjalid leitavad SIIT.

Huvide deklareerimine

Korruptsioonivastase seaduse § 3 lg 3 kohaselt peavad riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik, nende asutatud sihtasutus ja konkurentsiseaduse tähenduses avalik ettevõtja tagama nende nimel, ülesandel või järelevalve all avalikku ülesannet täitva ametiisiku korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse ning kohustustest kinnipidamise kontrolli.

Huvide deklareerimisel saab eristada kahte suuremat lähenemist: üldine huvide deklareerimine ja ad hoc huvide deklareerimine. Esimene hõlmab suuremat hulka ametiisikuid, kellele kaasneb seadusest tulenev kohustus ennetavalt oma huvid deklareerida. Teine hõlmab deklaratsiooni esitamist vahetult enne mingit otsust, näiteks hankekomisjoni liige deklareerib oma võimalikud huvid ja seosed hankes osalevate ettevõtete või mittetulundusühendustega ka juhul, kui formaalset taandamise alust pole.

Materjalid leitavad SIIT