Rahuldati järgmiste isikute taotlused:

7.06.21
 Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 02.06.2021. a korraldusega nr 271 „Hajaasustuse programmi veevarustussüsteemide valdkonna taotluste rahuldamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

 1.1. Toetuse saaja: Meelis Kurs

Projekti nimetus: Viilepi puurkaevu projekt

Toetuse suurus: 3521,52 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1760,76 eurot.

KOV toetus: 1760,76 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1734,48 eurot.

 

1.2. Toetuse saaja: Robert Valter

Projekti nimetus: Kopli kinnistu puurkaevu rauaeraldusfiltri paigaldamine

Toetuse suurus: 1447,20 eurot,

sh riigipoolne toetus: 723,60 eurot.

KOV toetus: 723,60 eurot

Toetuse omafinantseering: 712,80eurot.

 

1.3. Toetuse saaja: Ronaldo Sildnik

Projekti nimetus: Rabatalu veesüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 3135,60 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1567,80 eurot.

KOV toetus: 1567,80 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1544,40 eurot.

 

1.4. Toetuse saaja: Dmitry Filichev

Projekti nimetus: Alutaguse vald, Alajõe küla, Metsa 11 veesüsteemid

Toetuse suurus: 3356,70 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1678,35 eurot.

KOV toetus: 1678,35 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1653,30 eurot.

 

1.5. Toetuse saaja: Nelja Komsina

Projekti nimetus: Levkoi 18, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa

Toetuse suurus: 2432,10 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1216,05 eurot.

KOV toetus: 1216,05 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1197,90 eurot.

 

1.6. Toetuse saaja: Aleksandr Sahhanski

Projekti nimetus: Mardira kinnistule veesüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 3437,10 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1718,55 eurot.

KOV toetus: 1718,55 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1692,90 eurot.

 

1.7. Toetuse saaja: Raivo Lepik

Projekti nimetus: Tiigi mü veesüsteemi rekonstrueerimine

Toetuse suurus: 2609,78 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1304,89 eurot.

KOV toetus: 1304,89 eurot

Toetuse omafinantseering: 1285,42 eurot.

 

1.8. Toetuse saaja: Nikolai Khoris

Projekti nimetus: Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Permisküla, Liivaku veevarustussüsteemi ehitamine

Toetuse suurus: 3316,50 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1658,25 eurot.

KOV toetus: 1658,25 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1633,50 eurot.

 

1.9. Toetuse saaja: Lea Maasik

Projekti nimetus: Sirtsu talu veesüsteemide rajamise projekt

Toetuse suurus: 1135,13 eurot,

sh riigipoolne toetus: 567,56 eurot.

KOV toetus: 567,57 eurot

Toetuse omafinantseering: 559,09 eurot.

 

1.10. Toetuse saaja: Tiiu-Marika Puštšenko

Projekti nimetus: Veepuhastusseadmete soetamine

Toetuse suurus 1704,48 eurot,

sh riigipoolne toetus: 852,24 eurot.

KOV toetus: 852,24 eurot.

Toetuse omafinantseering: 839,52 eurot.

 

1.11. Toetuse saaja: Kaur Pungas

Projekti nimetus: Treiali puurkaev

Toetuse suurus 3722,52 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1861,26 eurot.

KOV toetus: 1861,26 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1833,48 eurot.

 

1.12. Toetuse saaja: Heidi Einstein

Projekti nimetus: Uusallika kinnistule veesüsteemi rajamine

Toetuse suurus 2391,56 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1195,78 eurot. KOV toetus: 1195,78 eurot.

Toetuse omafinantseering: 2678,44 eurot.

 

1.13. Toetuse saaja: Marina Malko

Projekti nimetus: Veesüsteemi rajamine Majaka kinnistul Permisküla külas

Toetuse suurus 2010,00 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1005,00 eurot.

KOV toetus: 1005,00 eurot.

Toetuse omafinantseering: 990,00 eurot.

 

1.14. Toetuse saaja: Martin Tasa

Projekti nimetus: Hallika kinnistule veesüsteemide rajamine

Toetuse suurus 5527,50 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2763,75 eurot.

KOV toetus: 2763,75 eurot.

Toetuse omafinantseering: 2722,50 eurot.

 

1.15. Toetuse saaja: Yury Korotaev

Projekti nimetus: Veesüsteemid

Toetuse suurus 6144,56 eurot,

sh riigipoolne toetus: 3072,28 eurot

KOV toetus: 3072,28 eurot

Toetuse omafinantseering: 3026,42 eurot.

 

1.16. Toetuse saaja: Tatjana Rassadkina

Projekti nimetus: Kaevu vesi

Toetuse suurus 3698,40 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1849,20 eurot.

KOV toetus: 1849,20 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1821,60 eurot.

 

1.17. Toetuse saaja: Galina Šabanova

Projekti nimetus: Jõetaguse tn 1 Alajõe külas puurkaevu ja veevarustussüsteemi rajamine

Toetuse suurus 2332,89 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1166,45 eurot

KOV toetus: 1166,44 eurot

Toetuse omafinantseering: 2867,11 eurot.

 

 Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 02.06.2021. a korraldusega nr 270 „Hajaasustuse programmi kanalisatsioonisüsteemide valdkonna taotluste rahuldamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

 

1.1. Toetuse saaja: Õnnela Reivardt

Projekti nimetus: Kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus/paigaldus

Toetuse suurus: 5346,60 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2673,30 eurot.

KOV toetus: 2673,30 eurot.

Toetuse omafinantseering: 2633,40 eurot.

 

1.2. Toetuse saaja: Viktoria Jefremova

Projekti nimetus: Kuusevaigu kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 3497,40 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1748,70 eurot.

KOV toetus: 1748,70 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1722,60 eurot.

 

1.3. Toetuse saaja: Kertu Kuusemets

Projekti nimetus: Veeru kinnistu biopuhasti rajamine

Toetuse suurus: 3634,08 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1817,04 eurot.

KOV toetus: 1817,04 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1789,92 eurot.

 

1.4. Toetuse saaja: Eve Kangro

Projekti nimetus: Elamu heitvee nõuetekohane kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

Toetuse suurus: 3666,24 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1833,12 eurot.

KOV toetus: 1833,12 eurot

Toetuse omafinantseering: 1805,76 eurot.

 

1.5. Toetuse saaja: Jüri Trelin

Projekti nimetus: Reoveemahuti paigaldamine, väliskanalisatsiooni ehitus

Toetuse suurus: 1407,00 eurot,

sh riigipoolne toetus: 703,50 eurot.

KOV toetus: 703,50 eurot.

Toetuse omafinantseering: 693,00 eurot.

 

1.6. Toetuse saaja: Vitali Maljushitski

Projekti nimetus: Võrgu, Jaama küla kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 3477,30 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1738,65 eurot.

KOV toetus: 1738,65 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1712,70 eurot.

 

1.7. Toetuse saaja: Raivo Lepik

Projekti nimetus: Tiigi mü kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 3882,52 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1941,26 eurot.

KOV toetus: 1941,26 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1912,28 eurot.

 

1.8. Toetuse saaja: Ringo Riives

Projekti nimetus: Kanalisatsiooni rajamine Silla kinnistul Ratva külas

Toetuse suurus 3356,70 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1678,35 eurot.

KOV toetus: 1678,35 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1653,30 eurot.

 

1.9. Toetuse saaja: Mihhail Vartanjan

Projekti nimetus: Biopuhasti paigaldamine

Toetuse suurus 3301,22 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1650,61 eurot.

KOV toetus: 1650,61 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1625,98 eurot.

 

1.10. Toetuse saaja: Tiia Juuse

Projekti nimetus: Ühiskanalisatsiooniga liitumine

Toetuse suurus 572,45 eurot,

sh riigipoolne toetus: 286,22 eurot.

KOV toetus: 286,23 eurot.

Toetuse omafinantseering: 281,95 eurot.

 

1.11. Toetuse saaja: Rainet Juuse

Projekti nimetus: Keskküla ühiskanalisatsiooniga liitumine

Toetuse suurus 1041,18 eurot,

sh riigipoolne toetus: 520,59 eurot.

KOV toetus: 520,59 eurot.

Toetuse omafinantseering: 512,82 eurot.

 

1.12. Toetuse saaja: Kunnar Kallast

Projekti nimetus: Ühiskanalisatsiooniga liitumine

Toetuse suurus 1315,34 eurot,

sh riigipoolne toetus: 657,67 eurot.

KOV toetus: 657,67 eurot.

Toetuse omafinantseering: 647,86 eurot.

 

1.13. Toetuse saaja: Merike Vaarmets

Projekti nimetus: Müüri kinnistu kanalisatsioonisüsteem

Toetuse suurus 4233,86 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2116,93 eurot.

KOV toetus: 2116,93 eurot.

Toetuse omafinantseering: 2085,34 eurot.

 

1.14. Toetuse saaja: Lea Maasik

Projekti nimetus: Sirtsu talu kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekt

Toetuse suurus: 2114,52 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1057,26 eurot.

KOV toetus: 1057,26 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1041,48 eurot.

 

1.15. Toetuse saaja: Teas Pikner

Projekti nimetus: Uus-Savko kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 2785,06 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1392,53 eurot.

KOV toetus: 1392,53 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1371,74 eurot.

 

1.16. Toetuse saaja: Marina Malko

Projekti nimetus: Kanalisatsiooni rajamine Majaka kinnistul Permisküla külas

Toetuse suurus 2211,00 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1105,50 eurot.

KOV toetus: 1105,50 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1089,00 eurot.

 

1.17. Toetuse saaja: Ülle Mesi

Projekti nimetus: Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

Toetuse suurus 3095,40 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1547,70 eurot.

KOV toetus: 1547,70 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1524,60 eurot.

 

1.18. Toetuse saaja: Svetlana Titova

Projekti nimetus: Titovi kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 2111,30 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1055,65 eurot.

KOV toetus: 1055,65 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1039,90 eurot.

 

1.19. Toetuse saaja: Allar Virunurm

Projekti nimetus: Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

Toetuse suurus 3272,28 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1636,14 eurot.

KOV toetus: 1636,14 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1611,72 eurot.

 

1.20. Toetuse saaja: Silvar Pakkas

Projekti nimetus: Vahtra, Pagari küla kanalisatsioonisüsteemi ehitus

Toetuse suurus 3111,00 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1555,50 eurot.

KOV toetus: 1555,50 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1532,28 eurot.

 

1.21. Toetuse saaja: Natalja Klimenko

Projekti nimetus: Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekt

Toetuse suurus 4238,69 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2119,35 eurot.

KOV toetus: 2119,34 eurot.

Toetuse omafinantseering: 2087,71 eurot.

 

1.22. Toetuse saaja: Aleksei Rolitš

Projekti nimetus: Kanalisatsiooni, biopuhasti AT-6 paigaldamine

Toetuse suurus 3819,00 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1909,50 eurot.

KOV toetus: 1909,50 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1881,00 eurot.

 

1.23. Toetuse saaja: Jaak Ploomi

Projekti nimetus: Laasiku mü kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 2502,05 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1251,03 eurot.

KOV toetus: 1251,02 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1232,35 eurot.

 

1.24. Toetuse saaja: Kaur Pungas

Projekti nimetus: Treiali reoveesüsteemi rajamine

Toetuse suurus 1993,92 eurot,

sh riigipoolne toetus: 996,96 eurot.

KOV toetus: 996,96 eurot.

Toetuse omafinantseering: 982,08 eurot.

 

 Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 02.06.2021. a korraldusega nr 269 „Hajaasustuse programmi juurdepääsutee valdkonna taotluste rahuldamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

1.1. Toetuse saaja: Janek Kuuse

Projekti nimetus: Kuuse-Jaani talu juurdepääsutee

Toetuse suurus: 2262,79 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1131,39 eurot.

KOV toetus: 1131,40 eurot.

Toetuse omafinantseering: 2417,21 eurot.

 

1.2. Toetuse saaja: Estelle Laane

Projekti nimetus: Juurdepääsutee rajamine

Toetuse suurus: 2457,02 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1228,51 eurot

KOV toetus: 1228,51 eurot

Toetuse omafinantseering: 1210,18 eurot.

 

 

1.3. Toetuse saaja: Svetlana Titova

Projekti nimetus: Titovi kinnistu sissesõidutee rekonstrueerimine

Toetuse suurus: 1920,58 eurot,

sh riigipoolne toetus: 960,29 eurot

KOV toetus: 960,29 eurot

Toetuse omafinantseering: 1443,02 eurot

 

1.4. Toetuse saaja: Reet Karu

Projekti nimetus: Reinopi mü juurdepääsutee rekonstrueerimine

Toetuse suurus: 5057,96 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2528,98 eurot

KOV toetus: 2528,98 eurot

Toetuse omafinantseering: 2491,24 eurot.

 

 

TAAS AVANEB HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR

1.02.21
 Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et alates 01. veebruarist 2021. a avaneb hajaasustuse programmi taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 01. aprill 2021.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasusutusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. Programmi kaudu toetatakse majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamist ja veekvaliteedi parandamist, elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamist, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamist ning leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamist (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi üldtingimused on järgnevad:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Juhul, kui hajaasustuse programmist on toetust saadud varemgi, peab taotluse esitamise päeval eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2022.

 

Toetuse taotlemise täpsemad tingimused, nõuded ja kohustused on leitavad riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on leitav Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/110122019004?leiaKehtiv või Riigi Tugiteenuse Keskuse kodulehelt (https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm) ja Alutaguse Vallavalitsuse veebilehelt (http://www.alutagusevald.ee/hajaasustuse-programm).  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Vastavalt programmdokumendi § 17 lõikele 1 punktile 2 kinnitas Alutaguse Vallavalitsus hajaasustuse programmist 2021. a toetatavate valdkondade prioriteetsuse järgmiselt:

1.1 veesüsteemid

1.2 kanalisatsioonisüsteemid

1.3 juurdepääsuteed

1.4 autonoomsed elektrisüsteemid

 

ja eelistatud sihtrühmad järgmiselt:

2.1 lastega pered

2.2 pered, kus elab puudega inimene

 

Lisainfo: Küsimuste korral pöörduge Alutaguse valla arendusspetsialisti  Piret  Anvelti poole  (telefon 336 6923, mobiil 5886 6864; e-post piret.anvelt@alutagusevald.ee).

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotlusvorm

Taotluse_lisa_veesüsteemid

Taotluse_lisa_kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse_lisa_juurdepääsuteed

Taotluse_lisa_autonoomne elektrisüsteem

Projekti_ eelarve

Garantiikirja_näidis

Arvutamise_abimees

Toetuse_kasutamise-aruanne