Kalastamine

30.01.18

Harrastuslik kalapüük on lubatud kõigile avalikul või avalikuks kasutamiseks olevatel veekogudel. Eraomandis oleval veekogul, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks, võib ühe lihtkäsiõnge ja kuni kolme õngpüünisega kala püüda vaid kinnisasja omaniku loal.

Ehkki kalavarude puhul on tegemist taastuva loodusvaraga, peab sellega säästlikult ümber käima, et kala jätkuks mitte ainult täna vaid ka aastate pärast.

Täpsem info kalastamise, harrastuspüügiõiguse tasude ja kalastuskaardi kohta saab SIIT.

Peamised kalapüüki reguleerivad õigusaktid on kalapüügiseadus ja kalapüügieeskiri.

Toimetaja: JAANUS ALTOJA