Kodanikukaitse

Kodanikukaitse on süsteem, mille abil riik korraldab oma territooriumil asuvate inimeste kaitset ja neile abi andmist tehnogeensetest protsessidest, loodusnähtustest või relvakonfliktidest tulenevates erakorralistes olukordades ning valmistab ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone ette erakorralistes oludes tegutsemiseks.

Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112  nii kiirabi, päästjate kui politsei kutsumiseks!

Alutaguse valda teenindab Ida Prefektuuri korrakaitsebüroo Jõhvi politseiosakonna Iisaku konstaablijaoskond.

Vilkuri 1

Iisaku alevik

41101 Ida-Virumaa

Tel: +372 3372144

Alutaguse valla piirkonnapolitseinik: 

 KAROLIINA SILD +372 53810182; karoliina.sild@politsei.ee

Piirkonnavanem: Sofia Sarap  sofia.sarap@politsei.ee 

Veebipolitseinik:  Darja Park    darja.park@politsei.ee

 

Päästeteenistus on päästetöid organiseeriv ja teostav organisatsioon. Eestis teostab päästetöid Siseministeeriumile alluv Päästeamet ja selle struktuuriüksused.

► IDA PÄÄSTEKESKUS                ► IISAKU PÄÄSTEKOMANDO

Rahu 38, 41532 Jõhvi                      Vilkuri 1, 41101 Iisaku

Tel: +372 3391900                           Komandopealik: Hans Karp +372 53411677

e-post: ida@rescue.ee

 

 TÄHTSAMAD TELEFONID
  • Hädaabi number: 112
  • Riigiinfotelefon: 1247
  • Maanteeinfokeskus: 1510
  • Elektrilevi rikketelefon: 1343
  • Perearsti nõuandetelefon: 1220
  • Lasteabi: 116 111 
  • Usaldustelefon: 126 (eesti k), 127 (vene k)
  • Mürgistusteabeliin: 16662
  • Keskkonnainspektsiooni valvetelefon: 1313
  • Naiste tugiliin (anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele) 1492