Kriisiinfo

Hädaolukorras, kus on vaja appi politseid, päästet või kiirabi, tuleb helistada Häirekeskuse numbrile 112. Eestist väljas helistades on Häirekeskuse numbriks +372 600 0112. Kui hädaabinumbrile 112 ei ole võimalik helistada, tuleks pöörduda lähima politseijaoskonda, päästekomandosse või meditsiiniasutusse.

Üleriigiliste või laiaulatuslike kriiside korral on kõige asjakohasem infokanal riigiinfotelefon 1247 või lehekülg www.kriis.ee

Kriiside lahendamine Alutaguse vallas

Kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks ning koordineerimiseks Alutaguse valla haldusterritooriumil on moodustatud Alutaguse valla kriisikomisjon, mis juhindub oma tegevustes Alutaguse valla kriisikomisjoni põhimäärusest ning teistest valdkondlikest õigusaktidest.

Alutaguse valla kriisikomisjon

Kontakt: 58858158

Komisjoni esimees: vallavanem Tauno Võhmar

Komisjoni liikmed:

 • Janno Vool (Päästeamet, Alutaguse Vallavolikogu esindaja, MTÜ Iisaku Priitahtlik Pääste juhatuse liige)
 • Hans Karp (Päästeamet, MTÜ IISAKU VABATAHTLIK TULETÕRJE juhatuse liige)
 • Kalle Kuusik (Alutaguse VV järelevalvespetsialist)
 • Kairi Hõbemeri (Alutaguse VV abivallavanem)
 • Aivar Oja (Alutaguse VV vallavaraspetsialist)
 • Taavi Vogt (Alutaguse VV arendusjuht)
 • Margus Paalo (OÜ Alutaguse Haldus juhatuse liige)

Elutähtsad teenused Alutaguse vallas

Info täiendamisel.

Olulised riiklikud abi- ja infotelefonid

 • 1247 – RIIGIINFO TELEFON, mis tegeleb keskkonna info (reostus, hukkunud loomad-linnud või keskkonnaalased õigusrikkumised), teid puudutav info (takistused teel või teehooldusprobleemid) ja päästeala nõuannetega.
 • 612 3000 – POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI INFOTELEFON
 • 16 662  MÜRGISTUSINFO TELEFON (jagab nõu ja abi mistahes mürgistuste korral)
 • 1220 – PEREARSTI NÕUANDELIIN (meditsiinialased nõuanded, mis ei vaja kiirabi sekkumist)
 • 116 111 – LASTEABI TELEFON (abivajavatest lastest teavitamine)
 • 1343  ELEKTRILEVI RIKKETELEFON
 • 9001 032 RIIGI ILMATEENISTUSE tasuline ilmainfo
 • +372 53019999 VÄLISMINISTEERIUMI 24h infotelefon (annab nõu ja abi välisriigis hädas olles)
 • 1510  MAANTEEINFOKESKUS

Informatsiooni hankimine kriisiolukorras

Info täiendamisel.

Kriisideks valmisolek ja nendega toimetulek

Muutuvas maailmas on oluline omada valmisolekut eri kriisidega toimetulekuks! Käitumisjuhised kriisiolukordadeks on leitavad veebilehelt Ole Valmis ning samanimelisest veebirakendusest. Soovitatav on alla laadida oma nutiseadmesse „Ole valmis" rakendus, mis aitab kriisideks valmistuda ja saada olulist infot. Rakendus töötab ka siis, kui internetti ei ole!

 

 Kriisiks valmisoleku soovitused
 • Varu koju oma pere jaoks piisav kogus joogivett, ravimeid ja toitu, sh arvesta ka koduloomadega. Toitu varudes soeta toiduaineid, mida sööd ka tavaolukorras ja mis ei rikne liiga kiiresti.
 • Varu koju taskulamp või patarei toitel lamp, varupatareid, küünlad, tikud.
 • Varu koju piisav kogus sularaha.
 • Veendu, et su telefon, nutiseade, arvuti jms on parooliga kaitstud. Võimalusel kasutada kaheastmelist autentimist. Ära ava kahtlaseid linke ega anna oma isikuandmeid ja paroole ei telefoni ega e-kirja teel mitte kellelegi. Kui sul tekib kahtlus, siis teavita politseid.
 • Kontrolli, et autol oleks paak alati pooltäis.
 • Soeta endale patareide, dünamo või päikesepatareidega töötav raadio. Uudiseid ja kriisiinfot saad kuulata ka autoraadiost.
 • Mõtle läbi, kas sinu lähedased või tuttavad võivad kriisiolukorras abi vajada, ja lepi nendega kokku, kuidas omavahel ühendust hoiate. Arvesta seejuures, et kriisi korral ei pruugi tavapärased sidevahendid toimida.
 • Koosta loetelu naabri, kogukonna olulisimate isikute ning omavalitsuse ja riigi asjaomastest kontaktandmetest, et saaksid kriisi ajal kiiresti ja tõhusalt tegutseda.
 • Hoia akupank alati laetuna, et saaksid vajaduse korral mobiiltelefoni laadida.
 • Võimalusel hoia autos mobiilitelefoni laadija, teede atlas, lumelabidas, soe tekk, taskulamp.
 • Kontrolli enda ja oma lähedaste ID-kaardi kehtivust, vajadusel alusta pikendamist.
 • Mõtle läbi, kuhu või kelle juurde sa saad minna, kui oma kodus mingil põhjusel olla ei saa (nt elektrikatkestus)

 

2022 aastal koostati põhjalikud käitumisjuhised kriisiolukorras tegutsemiseks! Juhistega on võimalik tutvuda allolevatel linkidel.

   Käitumisjuhised kriisiolukordadeks pdf (eesti keeles)      

   Käitumisjuhised kriisiolukordadeks pdf (vene keeles): 

   Käitumisjuhised kriisiolukordadeks pdf (inglise keeles): 

   Käitumisjuhised kriisiolukordadeks pdf (ukraina keeles):