Noortevolikogu

Noortevolikogu on Alutaguse Vallavolikogu juures tegutsev Alutaguse valla noorte huve esindav esinduskogu.

Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on noortele ühiskondliku elu korraldamises aktiivsemalt osalemise võimaldamine. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel. Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

Noortevolikogu valimise kord, eesmärgid ja ülesanded on kirjeldatud noortevolikogu põhimääruses.