Retseptiravimite ostmise toetus

Toetust on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt üks aasta ja kes tegelikult alaliselt Alutaguse valla territooriumil elab:

  • mittetöötav vanaduspensioniealine isik ja mittetöötav osalise või puuduva töövõimega isik tingimusel, et isikule ei maksta töötukassast töötuskindlustushüvitist;
     
  • vanem või eestkostja puudega lapsele.

Retseptiravimite kulud hüvitatakse kuni 150 eurot kalendriaastas kuludokumentide alusel.

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas § 35