Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu algatamiseks tuleb esitada vallavalitsuse (info@alutagusevald.ee) vormikohane taotlus koos eskiisiga.

Detailplaneeringu algatamise otsustab kohalik omavalitsus. Enne detailplaneeringu algatamist sõlmitakse vastav haldusleping detailplaneeringu koostamise või koostamise tellimise üleandmiseks. Detailplaneeringu algatamise etapis otsustab omavalitsus, kas on tarvis läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Teated detailplaneeringute algatamise kohta: https://www.alutagusevald.ee/algatatud.