Aukodanikud

2021 LEMBIT MÄGI

Suure panuse eest Illuka piirkonna ja valla elu edendamisse.

 

2019 AVO KIIR

Suure panuse eest Eesti riigi ja kogukonna elu edendamisse.

Teenetemärgi saajad

 

2023 AVE JÄÄGER- NURGAMAA

Alutaguse valla rahvatantsu edendamise ja pärimuskultuuri arendamise ning elushoidmise eest.

 

2022 ÜLO KANN

Uusküla kogukonna hoidmise, elanikkonnale vajaliku informatsiooni jagamise ja abi osutamise eest.

 

2021 OLEG KUZNETSOV

Suure panuse eest piirkonna turvalisuse tagamisel vabatahtliku päästjana.

 

2021 ANU TETTING

Suure panuse eest apteegiteenuse osutamisel Alutaguse vallas. 

 

2020 MARIA MINHOF

Suure pühendumise eest vanemliku hoolitsuseta jäänud laste kasvatamisel.

 

2020 ANNE NURGAMAA

Silmapaistva ja aktiivse tegevuse eest Alutaguse piirkonna looduskaitselise tegevuse korraldamisel ja koduloo uurimisel. 

 

2019 ROBERT NAGEL

Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks Iisakusse püstitatud Alutaguse Vabadusvõitlejate mälestusmärgi püstitamise idee autor ja selle elluviija.