Dokumendiregister

 Alutaguse Vallavalitsuse dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda vallavalitsuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Alutaguse Vallavalitsus kasutab dokumendihaldussüsteemi DELTA.

Alutaguse valla dokumendiregistri avalik vaade

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 1. jaanuarist 2018 registreeritud avalikele elektroonilistele dokumentidele, asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud (ehk juurdepääsupiiranguga) dokumentidele juurdepääs puudub. Nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Kui soovite nimetatud dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendiga ulatuses, millele kehtestatud juurdepääsupiirang ei laiene ehk dokumendis sisalduva avaliku teabega. Teabele juurdepääsu võimaldamine teabenõude alusel on reguleeritud avaliku teabe seaduses.

Digitaalselt allkirjastatud dokumente saab esitada e-posti aadressile info@alutagusevald.ee või läbi DHX.

 Kuidas otsida dokumente?

Dokumendiregistrist saab otsida järgmiste andmete järgi:

  • Dokumendi pealkiri
  • Registreerimise kuupäevade vahemik 
  • Dokumendi liik 
  • Teine osapool 
  • Saatja viit 
  • Saabumis/saatmisviis 
  • Juurdepääs 
  • Juurdepääsupiirangu alus 
  • Juurdepääsupiirangu lõpu kpv

Samuti saab dokumente otsida üleval paremas nurgas oleva kiirotsinguga!