Erakorraline toetus

Toetusele on õigus isikul, kes on sattunud toimetulekuraskustesse, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt üks aasta ja kes tegelikult alaliselt Alutaguse valla territooriumil elab:

Toetus antakse isiku või perekonna ajutise raske majandusliku olukorra leevendamiseks, toimetuleku soodustamiseks ning hädavajalike sotsiaalsete ning majanduslike vajadustega seotud kulude katmiseks.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus.

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF,  e-vorm (nõuab digiallkirjastamist)

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas § 30

Info: Aita Murdsalu 336 6921, 5814 4909 aita.murdsalu@alutagusevald.ee