Ida-Virumaa tegevuskava

 Ida-Virumaa on majanduslikult ja strateegiliselt oluline regioon, mille arenguväljakutsetele vastamiseks teevad erinevad piirkonna ja riigi tasandi partnerid koostööd. Riigi tasandi tegevuse paremaks koordineerimiseks ja piirkonna arengu kiirendamiseks on välja töötatud Ida-Virumaa tegevuskava ning piirkonna tööhõive ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks on riigihalduse ministri valitsemisalas käivitatud eraldi toetusmeetmete kompleks Ida-Virumaa programmi nime all. 

https://www.fin.ee/ida-virumaa#ida-virumaa-tegevusk