Jäätmejaama teenusest Alutaguse vallas 2024 aastal

5/29/24

NB! Seoses Uikala prügila põlenguga on peatatud jäätmete vastuvõtt prügilasse. Jäätmejaama teenus toimib ainult Torma prügilas.

 

Alutaguse valla elanikel on võimalus 2024. aastal kodumajapidamises tekkinud jäätmeid tasuta viia Uikala ja Torma prügilatesse.

NB! Korraga saab elanik tasuta üle anda maksimaalselt 250 kg ühte jäätmeliiki. Kogus, mis ületab 250 kg tuleb elanikul tasuda endal vastavalt hinnakirja alusel. 

Uikala prügila on avatud tööpäeviti 07.30–19.30, puhkepäeviti ja riiklikel pühadel 9.00–17.00.

  • Uikala prügilas võetakse vallaelanikelt tasuta vastu järgmisi kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: plastid (20 01 39); klaas (20 01 02); raamita aknaklaasi (17 02 02);  suurjäätmed (20 03 07).

Torma prügila on talveperioodil avatud tööpäeviti 9.00-18.00, laupäeval, pühapäeval ja riigipühadel on prügila suletud.

  • Torma prügilas võetakse vallaelanikelt tasuta vastu järgmisi kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: plastid (20 01 39), klaas (20 01 02), raamita aknaklaas (17 02 02), suurjäätmed (20 03 07), elektroonika (16 02), põllumajanduskemikaalid (02 01 08*), trükivärvid (08 03 12*), muud mootori-,käigukasti ja määrdeõlid (13 02 08*), ohtlik pakend (15 01 10*), õlifiltrid (16 01 07*), pliiakud (16 06 01*), Ni-cd-akud (16 06 02*), happed (20 01 04*), leelised (20 01 15*), fotokemikaaalid (20 01 17*), lum.lambid (20 01 21*), elavhõbe (20 01 21*), pestitsiidid (20 01 19*), vanavärv, liimid ja vaigud (20 01 27*), EES jäätmed (20 01 35* ja 20 01 36), sortimata ravimikogused (20 01 98*), patareid ja väikeakud (20 01 33*), pakendid (15 01).

Jäätmete transport prügilasse tuleb ise organiseerida ning ära antavad jäätmed peavad olema liigiti sorteeritud. Jäätmete äraandmisel tuleb Alutaguse valla elaniku staatust tõendada Alutaguse valla kodanikukaardi ja ID-kaardi esitamisega (prügila töötajale tuleb kontrollimiseks esitada mõlemad dokumendid). Jäätmeid üle andev elanik peab lähtuma prügila töötajate korraldustest. Üle antavad jäätmed peavad olema sorteeritud vastavalt ülaltoodud nimekirjale. Sorteerimata jäätmeid prügilas tasuta vastu ei võeta.

Jätkuvalt saab ohtlikke jäätmeid ja elektroonikaromusid ära anda ka valla territooriumil asuvates ohtlike jäätmete (Iisaku alevik ja Mäetaguse alevik) ja elektroonikaromude (Kurtna kauplus) kogumispunktides. Iisaku alevikus on elektroonikaromude äraandmiseks katlamaja kõrval avatud uus kogumispunkt, ohtlikke jäätmeid saa jätkuvalt üle anda olemasolevas kogumispunktis. Juhime tähelepanu sellele, et Mäetaguse aleviku ohtlike jäätmete kogumispunkti mahutavus on piiratud ning suured elektroonikajäätmed (nt telekad, külmkapid, pesumasinad jne) tuleks viia Iisaku või Illuka teenuskeskuse elektroonikaromude kogumispunkti või Torma prügilasse. 

Kõik kogumispunktid on videovalve all. Ohtlike jäätmete või elektroonikaromude kogumispunkti ukse taha jätmine on keelatud ning seda käsitletakse prügistamisena. Vastavalt kehtivale jäätmehoolduseeskirjale on prügistamine rahatrahviga karistatav.

Author: MARTIN MILLER