Alutaguse valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

9/3/18

Alutaguse valla koerte ja kasside pidamise eeskiri sätestab koerte, kasside ja teiste loomakaitseseaduse mõistes lemmikloomade pidamise korra Alutaguse valla haldusterritooriumil.

Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile vallas elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom. Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb loomapidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

Eeskirjaga saab tutvuda SIIT.

 

Author: MARTIN MILLER