Peipsi põhjaranniku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine

Eesmärk: Projekteerida Kauksi, Kuru ja Uusküla ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid koos Kauksi reoveepuhastiga. Lisaks lahendatakse tuletõrjeveevarustus.

Tellija: Alutaguse Vallavalitsus.

Projekteerija: Keskkonnaprojekt OÜ.

Piirkond: Praeguses etapis on eesmärk projekteerida ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitorustikud Kauksi, Kuru ja osaliselt Uuskülas ning liitumispunktid põhitorustike ääres olevatele kinnistutele.

Perspektiivselt  on kavas laiendada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ala kuni Katase külani ning lahendada ka harutorustikud põhitorustikest kaugemal asuvate kinnistuteni (vastavalt esialgsele lähteülesandele).

Avalik arutelu

11. märtsil 2023 kell 12.00 toimus Kauksi Rannahoones Peipsi põhjaranniku vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimise esimene avalik arutelu.