Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni koosseis:

esimees Aivar Surva

aseesimees Annes Kingu

liige: Kalle Kuusik 

Valdkond: vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele.

 

KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID