Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni koosseis:

esimees Aivar Surva

aseesimees Annes Kingu

liige: Andres Pärnpuu

Valdkond: vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele.

 

KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID:

Alutaguse valla dokumendiregister