Elukohatõendid ning rahvastikuregistri väljavõtted

03.01.23
 Rahvastikuregistri põhjal andmete väljastamine alates 01.01.2023
  • Rahvastikuregistri väljavõtet väljastab ainult maakonna KOV ja selle eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot. Tasuta saab andmeid vaadata ning rahvastikuregistri väljavõtet tellida e-rahvastikuregistri portaalis "Minu andmete" saki alt. Tava KOV-id rahvastikuregistri väljavõtteid ei väljasta. 

 

  • Elukoha andmete väljavõtet (elukohatõendit) saab tasuta elukohajärgsest KOV-ist või riigilõivu eest maakonna KOV-ist (NB! kui maakonna KOV on elukohajärgne KOV, siis on elukohatõend tasuta). Tava KOV-id teise KOV-i elanikule elukoha andmeid ei väljasta.

 

  • Elanike nimekirja saab tasuta ruumi aadressijärgsest KOV-ist või e-rahvastikuregistrist. Maakonna KOV väljastab teises KOV-is asuva ruumi kohta elanike nimekirja riigilõivu eest. Tava KOV-id teises KOV-is asuva ruumi elanike nimekirja ei väljasta.

Elukohatõendi väljastamise protsessist

22.12.22

Avalduse elukohaandmete väljastamiseks saab esitada:

1) digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@alutagusevald.ee;
2) paberil allkirjastatuna postiga (vallavalitsuse ning teenuskeskuste kontaktid leitavad SIIN) lisades juurde koopia isikut tõendavast dokumendist;
3) isiklikult kohale tulles Alutaguse Vallavalitsuses (Iisaku), Mäetaguse ning Kuremäe teenuskeskustes. Palume eelnevalt oma tulekust teada anda.

 

Avaldus elukohatõendi väljastamiseks (elektroonselt täidetav)

Elukohatõend väljastatakse asutusse kohale tulles koheselt või kokkuleppel avaldajaga mõistliku aja jooksul. Elukohatõendit on võimalik saata ka e-posti teel krüpteeritult.

Alus: rahvastikuregistri seadus