Rahvastikuregistri põhjal andmete väljastamine

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus                                            

Igal isikul on õigus tutvuda enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmetega. 

Rahvastikuregistri põhjal andmete väljastamine alates 01.01.2023:

  • Rahvastikuregistri väljavõtet väljastab ainult maakonna KOV ja selle eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot. Tasuta saab andmeid vaadata ning rahvastikuregistri väljavõtet tellida e-rahvastikuregistri portaalis "Minu andmete" saki alt. 

Tava KOV-id rahvastikuregistri väljavõtteid ei väljasta!                     

  • Elukoha andmete väljavõtet (elukohatõendit) saab tasuta elukohajärgsest KOV-ist või riigilõivu eest maakonna KOV-ist (NB! kui maakonna KOV on elukohajärgne KOV, siis on elukohatõend tasuta). Tava KOV-id teise KOV-i elanikule elukoha andmeid ei väljasta. Elukohatõendit on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles

  • Ruumi omanik saab tasuta (ruumi) elanike nimekirja e-rahvastikuregistrist või ruumi aadressijärgsest KOV-ist. Maakonna KOV väljastab teises KOV-is asuva ruumi kohta elanike nimekirja riigilõivu eest. Tava KOV-id teises KOV-is asuva ruumi elanike nimekirja ei väljasta.  
Kestvus          Elukohatõend väljastatakse asutusse kohale tulles koheselt või kokkuleppel avaldajaga mõistliku aja jooksul. Elukohatõendit on võimalik saata ka e-posti teel krüpteeritult.
Õigusakt         Rahvastikuregistriseadus
Vastutaja(d)

KURTNA (R)

Tairi Hütt 

õigus- ja

andmekaitsespetsialist

+372 3366902;+372 5202014

tairi.hytt@alutagusevald.ee            

IISAKU

Katrin Junolainen

teabespetsialist

 +372 3366901; +372 5242521

 katrin.junolainen@alutagusevald.ee

      

MÄETAGUSE

Heidi Kruut

registri- ja personalitöötaja

 +372 3366900; +372 5280514

 heidi.kruut@alutagusevald.ee

    

 

ELUKOHATÕENDI VÄLJASTAMINE

Vajalikud sammud

Avalduse elukohatõendi väljastamiseks saab esitada:

  • digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@alutagusevald.ee;    
  • paberil allkirjastatuna postiga (vallavalitsuse ning teenuskeskuste kontaktid leitavad SIIN) lisades juurde koopia isikut tõendavast dokumendist;   
  • isiklikult kohale tulles (palume eelnevalt oma tulekust teada anda). 
Vajaminevad dokumendid

Iskut tõendav kehtiv dokument.

Viide Avaldus elukohatõendi väljastamiseks