Struktuurifondide 2021-2027 keskkonnamõju strateegiline hindamine

1/6/21

EL ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-2027 rakenduskava keskkonnamõjule on kohustuslik anda strateegiline hinnang. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on aidata kaasa tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas olevate perioodi 2021-2027 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava koostamisele.

Valminud keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel.