Surma registreerimine

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus     
 01.07.2019 muutus Eestis surma registreerimise kord. Tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse seal automaatselt. Lahkunu lähedastel ei ole vaja enam perekonnaseisuasutuses (kohalikus omavalitsuses) surma registreerida. Esmase surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. 
Loe lisaks

Rohkem infot surma registreerimise ning matuse korraldamise kohta saab lugeda SIIN.

Alutaguse valla kalmistute info leitav SIIN.

Surnud isiku eest, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel oli surma hetkel Alutaguse vald, on õigus saada matusetoetustMatusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matusekorraldajale makstav toetus. Matusetoetuse määr on 250 eurot. Rohkem infot matusetoetuse taotlemise tingimustest ning protsessist saab lugeda SIIN.