Ametijuhendid ning haridused

  Avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkti 5 ning punkti 6 alusel avalikustame ametnike ametijuhendid ning haridused
 
  Teenistuskoha nim. Teenistuja Teenistusgrupp Haridus
Majandusteenistus      

 

 

ehitusjuht

Rein Merirand tippspetsialist

Kutsekeskharidus, Tallinna Ehitus- ja Mehhaanika- tehnikum, tööstus- ja tsiviilehitus

 

vallavaraspetsialist

Aivar Oja keskastmespetsialist

Rakenduskõrgharidus, sotsiaal-humanitaarinstituut, õigusteadus

  geoinfospetsialist Liina Talistu keskastmespetsialist

Bakalaureus, Eesti  Maaülikool, geodeesia 

 

maakorraldusspetsialist

Sirje Allikmaa

keskastmespetsialist

Keskeri, Olustvere ST,  agronoomia

  arendusjuht Taavi Vogt tippspetsialist

Keskharidus, Iisaku Keskkool

  arendusspetsialist Piret Anvelt keskastmespetsialist

Magister, EPA,  metsamajandus

  keskkonnaspetsialist Martin Miller keskastmespetsialist

Magister, Eesti Maaülikool, maastikuarhitektuur

 

 

teede- ja transpordispetsialist

 

Aare Lehtpuu keskastmespetsialist

Keskeri, K-Järve Polütehnikum, õigus

 

 

ehitusspetsialist

 

Eve Aia keskastmespetsialist

Magister, Tallinna Tehnikaülikool, tehnikateadus

  järelevalvespetsialist Kalle Kuusik keskastmespetsialist

 Sisekaitseakadeemia,  politsei eriala

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalteenistus abivallavanem Kairi Hõbemeri juht

Magister, Tallinna Ülikool, sotsiaaltöö

  sotsiaaltööjuht    

 

  sotsiaaltöötaja Aita Murdsalu keskastmespetsialist

 

Rakenduslik kõrgharidus, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, sotsiaaltöö

 

  sotsiaaltöötaja Heli Šmigelskene keskastmespetsialist

Kutsekeskharidus, Väimela NST, veterinaaria

  sotsiaaltöötaja Inna Zahhalina keskastmespetsialist

Rakenduskõrgharidus,

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, sotsiaaltöö

  sotsiaaltöötaja Anu Kljutšnik keskastmespetsialist

Kutsekeskharidus/kutseõpe keskhariduse baasil

Tallinna Majanduskool

õigusassistent

Tallinna Tehnikakõrgkool

sotsiaaltöö (omandamisel)

  haridus- ja noorsootööspetsialist Nelli Kuldmaa keskastmespetsialist

Rakenduslik kõrgharidus

Tartu Ülikooli Narva Kolledž kohaliku omavalitsuse korraldus

Ida- Virumaa Kutsehariduskeskus, majandusarvestus

  registritöötaja Heidi Kruut keskastmespetsialist

Keskeri, Tallinna 2.TK, sideoperaator; Mainori Majanduskool, ärijuhtimine;

* perekonnaseisuametniku tunnistus

  spordispetsialist  Timo Juursalu keskastmespetsialist

Üldkeskharidus, Audentese Spordigümnaasium

 

 

lastekaitsetöötaja

 

Julia Lehtla

 

keskastmespetsialist

Rakenduslik kõrgharidus, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, sotsiaaltöö

       

 

Töölepinguline logopeed    tippspetsialist  
Töölepinguline logopeed   tippspetsialist  
Töölepinguline logopeed   tippspetsialist  
Töölepinguline psühholoog Mari-Liis Are tippspetsialist  
         
Töölepinguline koduhooldustöötaja  Merike Linder töötaja  
Töölepinguline koduhooldustöötaja Maris Eiser töötaja  
         
Finantsteenistus finantsjuht Luule Salla juht Üldkeskharidus, Nõo KK
Töölepinguline pearaamatupidaja Merike Sillat tippspetsialist  
Töölepinguline raamatupidaja Maike Altoja keskastmespetsialist  
         
Kantselei

vallasekretär

Lehti Targijainen

juht

Magister, Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas, õigusteadus; Eesti Haldusjuhtimise Instituut, vallasekretäri kutse

  õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt tippspetsialist

Bakalaureus, Tallinna Tehnikaülikool, õigusteadus

perekonnaseisuametniku tunnistus

 

teabespetsialist

Katrin Junolainen

keskastmespetsialist

Kutseharidus keskhariduse baasil, Olustvere Teenindus -ja Maamajanduskool, sekretäritöö 

perekonnaseisuametniku tunnistus

Töölepinguline volikogu sekretär Marin Grüning                töötaja  
         
Infotehnoloogiateenistus        
Töölepinguline IT juht Jaanus Altoja juht  
Töölepinguline hariduse infotehnoloog Priit Kihlefeldt tippspetsialist  
Töölepinguline infotehnoloog Kalev Riivik keskastmespetsialist  
Töölepinguline infotehnoloog Kalle Raidma keskastmespetsialist