Ametijuhendid ning haridused

  Avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkti 5 ning punkti 6 alusel avalikustame ametnike ametijuhendid ning haridused
Alutaguse Vallavolikogu 29.10.2020. a otsusega nr 289 kehtestati Alutaguse Vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
Otsusega võimalik tutvuda SIIN
  Teenistuskoha nim. Teenistuja Teenistusgrupp Haridus
Majandus- ja arenguteenistus abivallavanem Oleg Kuznetsov juht

Keskeri, Luua Kõrgem Metsakool,metsamajandus

  majandusjuht Rein Merirand tippspetsialist

Kutsekeskharidus, Tallinna Ehitus- ja Mehhaanika- tehnikum, tööstus- ja tsiviilehitus

  vallavara- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt tippspetsialist

Bakalaureus, Tallinna Tehnikaülikool, õigusteadus

  geoinfospetsialist Liina Talistu keskastmespetsialist

Bakalaureus, Eesti  Maaülikool, geodeesia 

  maakorraldaja Sirje Allikmaa keskastmespetsialist

Keskeri, Olustvere ST,  agronoomia

  arendusspetsialist Piret Anvelt keskastmespetsialist

Magister, EPA,  metsamajandus

  keskkonnaspetsialist Martin Miller keskastmespetsialist

Magister, Eesti Maaülikool, maastikuarhitektuur

  järelevalvespetsialist Aare Lehtpuu keskastmespetsialist

Keskeri, K-Järve Polütehnikum, õigus

  ehitisregistrispetsialist Eve Aia keskastmespetsialist

 

  korrakaitsespetsialist  Meelis Tinno keskastmespetsialist

Keskharidus, Iisaku Keskkool

         
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalteenistus abivallavanem Kairi Hõbemeri juht

Magister, Tallinna Ülikool, sotsiaaltöö

  sotsiaaltööjuht Evi Kruzman tippspetsialist

Magister (2x), Tln Pedagoogika Ülikool, sotsiaaltöö; Tallinna Ülikool, riigiteadused

  sotsiaaltöötaja Aita Murdsalu keskastmespetsialist

 

Rakenduslik kõrgharidus, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, sotsiaaltöö

 

  sotsiaaltöötaja Heli Šmigelskene keskastmespetsialist

Kutsekeskharidus, Väimela NST, veterinaaria

  sotsiaaltöötaja Inna Zahhalina keskastmespetsialist

Rakenduskõrgharidus,

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, sotsiaaltöö

  sotsiaaltöötaja Kersti Vihmann keskastmespetsialist

Rakenduslik kõrgharidus, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool,

sotsiaaltöö

  registritöötaja Heidi Kruut keskastmespetsialist

Keskeri, Tallinna 2.TK, sideoperaator; Mainori Majanduskool, ärijuhtimine;

* perekonnaseisuametniku tunnistus

  spordispetsialist  Timo Juursalu keskastmespetsialist

Üldkeskharidus, Audentese Spordigümnaasium

 

 

lastekaitsetöötaja

 

Julia Lehtla

 

keskastmespetsialist

Rakenduslik kõrgharidus, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, sotsiaaltöö

  lastekaitsetöötaja Zlata Hollat keskastmespetsialist

Rakenduslik kõrgharidus, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, sotsiaaltöö 

Töölepinguline logopeed   keskastmespetsialist  
Töölepinguline logopeed   keskastmespetsialist  
Töölepinguline logopeed   keskastmespetsialist  
Töölepinguline psühholoog Mari-Liis Are keskastmespetsialist  
         
Finantsteenistus finantsjuht Luule Salla juht Üldkeskharidus, Nõo KK
Töölepinguline pearaamatupidaja Merike Sillat tippspetsialist  
Töölepinguline raamatupidaja Maike Altoja keskastmespetsialist  
         
Kantselei vallasekretär Lehti Targijainen juht

Magister, Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas, õigusteadus; Eesti Haldusjuhtimise Instituut, vallasekretäri kutse

  vallasekretäri abi   tippspetsialist

 

  sekretär-registripidaja Katrin Junolainen

keskastmespetsialist

Kutseharidus keskhariduse baasil, Olustvere Teenindus -ja Maamajanduskool, sekretäritöö 

* perekonnaseisuametniku tunnistus

Infotehnoloogiateenistus        
Töölepinguline IT juht Jaanus Altoja juht  
Töölepinguline hariduse infotehnoloog Priit Kihlefeldt tippspetsialist  
Töölepinguline infotehnoloog Kalev Riivik keskastmespetsialist  
Töölepinguline infotehnoloog Kalle Raidma keskastmespetsialist