Endise Tudulinna valla aukodanikud aastatel 2003-2017

2017 REGIINA URB

Tudulinna Põhikooli õpetaja. Regiina Urb alustas Tudulinna Põhikoolis tööd 1972. aastal algklasside õpetajana. Nüüd juba üle 30 aasta töötab eesti keele õpetajana. Samuti õpetab loodusõpetust. Sügisel tähistab õp. Urb Tudulinna Põhikoolis tööjuubelit, täis saab 45 aastat.

Oma töös peab ta oluliseks anda õpilastele vajalikke teadmisi ja oskusi, et neist kasvaksid mõtlemisvõimelised noored, kes suudaksid elus hakkama saada. Läbi aastakümnete on õpetaja lihvinud ja arendanud õpilaste eneseväljendusoskust ning hoidnud au sees emakeelt.

Tema eestvedamisel korraldatakse koolis emakeelepäeva selle ellu kutsumisest alates. Samuti on talle hingelähedane loodussõbralik ja keskkonnateadlik elustiil. Ta on õpetanud lapsi lahtiste silmadega looduses käima, õpetanud märkama ja nägema.

Ta oskusliku ja sihipärase töö tulemusena on õpilased maakonna aineolümpiaadidel saavutanud märkimisväärseid kohti. Ka üleriigilistel kirjutiste võistlusel on oldud edukad. 2008. aastal oli Ida-Virumaa aastaõpetaja, 2014.aastal Ida-Virumaa parim põhikooliõpetaja.

Ta on kogunud ja koostanud kirjandusringi kogumiku „Isetegemisrõõm", kogumikus „Murakamoos" on kogutud tema õpilaste tööd. Kogumikus „Tudulinna kooli ajalugu ja tänapäev 1845-2015" on kasutatud tema kogutud mälestusi ning andmeid. R. Urb oli haridusühenduse „Tudulinlane" pikaaegne juhatuse esimees. Ühenduse eesmärk oli koguda ja säilitada Tudulinnaga seotud ajaloolist mälu. Ta kaasas õpilasi ühendusega seotud ürituste läbiviimisele ning kohaliku kogumiku „Mälestuste killud" kaasautoriteks.


2015 URVE ERIKSON 

Toetas maakonna arengut mitte ainult seal, kus massid toimetavad, vaid ka seal, kus harjumatu silm elutegevust ei näinud. Külaelu, maaelu, lastega  koju jäänud naised, loodus jpm. Urve oli maailmaparandaja.

Tema südameasi ei olnud ainult tema pere, vaid kogu Ida-Virumaa – elu võimalikkus väljaspool linnu. Samuti mure, millise looduspärandi jätame oma järeltulijatele. Euroopa Liidu Regioonide Komitees võeti tänu Urve ettekannetele vastu mitmeid põllumajanduse ja keskkonnaalaseid otsuseid, mis kaitsesid meie põllumeeste ja tulevaste põlvkondade huve.

Poliitika ei olnud talle võõras. Volikogu esimehe, volikogu liikme ja ühe unustusse vajunud erakonna maakonnajuhina oli tal väga selge ülevaade, mis kuskil toimumas. Tähtsam kõigest sellest oli aga oskus ennast bürokraatiast ja eelnõude, seaduste kuhjadest läbi süüa-lüüa. Lugeda sellest kõigest välja tegelikkus ja panna see teenima inimeste tegelikke vajadusi. Nii mõnedki tema saavutatud töövõidud kandsid loorberitel kellegi teise nime! 
 

2012 ANTS ÜLEOJA

Pedagoog-koorijuht, emeriitprofessor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Tudulinna vallas Oonurme (end. Raja) külas sündinud ja kohalikus koolis haridusteed alustanud Ants Üleoja on oma eluteel tõusnud professori tiitliga tunnustatud energiliseks ja karismaatiliseks dirigendiks.

1995.a. asutas ta kodukülas segakoori, kus laulab täna 35 lauluharrastajat. Aastaid on ta sõitnud 2 korda kuus maale ning leidnud jõudu, energiat ja tahet jagada oma teadmisi ja oskusi Oonurme küla ja selle ümbruse laulurahvale.

Tema käe all on Oonurme segakoor saavutanud märkimisväärse taseme ning leidnud tunnustamist mitmelgi vabariiklikul konkursil. Tema algatusel ja eestvedamisel on traditsiooniks saanud 2 aasta tagant toimuvad Oonurme laulupäevad, milledest on osa võtnud korraga 24 kollektiivi. Koori olemasolu on andnud Oonurme Külaseltsile julgust ja indu külamaja taastamiseks, külaelu ja turismi arendamiseks. A.Üleoja juhatatud segakoor on rikastanud kogu valla kultuurielu ning toonud tunnustust kogu Tudulinna vallale.


2009 VAIKE REISKA

Vaike Reiska töötas Tudulinna koolis 1947.aastast, peamiselt algklassiõpetajana. 1985.aastal läks ta pensionile, olles pedagoogiametis väikeste vaheaegadega 31 aastat. Endised õpilased meenutavad teda heasüdamliku ja hoolivana. Pingelise pedagoogitöö kõrvalt leidis ta aega ka osaleda kohalikus isetegevuses. Väiksemate ja väetimate abistamine on temal loomuses. Tema kodu ootab alati endisi õpilasi ja nende vanemaid. Veel praegu kõrges vanuses hoiab ta end kursis kooli, valla ja riigi tegemistega.


2005 ARNOLD HALLING

Arnold Halling on olnud aastakümneid aktiivne kultuuri- ja ühiskonnategelane. Tudulinna Rahvamaja juures lavastanud draamat, muusikale ja operette, mis on jätnud vanemale rahvale unustamatud mälestused. Tudulinna näitering on tema juhtimisel lavastusega "Nilakanta aaria" jõudnud vabariikliku ülevaatuse lõppvooru. Hinnatud puutöömees kohapeal kui ka väljaspool Tudulinna. Oma tarkust on jaganud aastaid ka Tudulinna kooli õpilastele. Vaatamata vanusele on valmis aitama nõuküsijaid.


2005 EVI OSTRAK

Evi Ostrak on olnud aastakümneid aktiivne kultuuritegelane. Tubli ja teenekas koorijuht ja kultuuriedendaja Tudulinnas. Kultuurimaja juhatajana juhendanud tantsuringe, naisansamblit, lasteansambleid. Hinnatud lauluõpetaja Tudulinna koolis. Juhendab ka käesoleval ajal kooli näiteringi, kergemuusikakoori ja soliste. On jäädvustanud Tudulinna kultuurisündmusi. Kogub andmeid valla külade, majapidamiste ja muude objektide ajaloo kohta. Suure organiseerimisvõimega.


2003 JUHAN LEPASAAR

Kodukandi ajaloo uurimise ja jäädvustamise, pikaajaliste loodusvaatluste ja loodussõbraliku elulaadi propageerimise eest. Tema sulest on ilmunud kuus raamatut.  Tema kirjatöid on trükitud kohalikes kui ka vabariiklikes ajalehtedes ja ajakirjades. Ta on kaastööd teinud erinevate muuseumide ja Loodusuurijate Seltsiga. Vaatamata kõrgele eale jätkab ta igapäevaseid loodusvaatlusi ja tähelepanekute kirjapanemist. Tema koduses kogus leidub hulgaliselt vanu esemeid ja ajaloolisi materjale Oonurme külast ja Tudulinna vallast. 2 001a. anti Juhan Lepasaarele „Kotkaristi raudrist" kui metsavendluse uurijale.