valimiskomisjon

VALIMISKOMISJON

Alutaguse valla valimiskomisjon moodustati Alutaguse Vallavolikogu 29. juuni 2021. a otsusega nr 333.

 

Alutaguse valla valimiskomisjoni liikmed

esimees: vallasekretär Lehti Targijainen

aseesimees: Lia Teeväli

liikmed: Tairi Hütt, Heidi Kruut, Katrin Junolainen

 

Valla valimiskomisjoni ülesanded

Valla valimiskomisjoni ülesandeks on kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimisel valimisliitude ja erakondade kandidaatide registreerimine ning valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine.

Valimistevahelisel perioodil on valimiskomisjoni pädevuses volikogu liikme volituste peatamine ja lõpetamine ning peatunud ja lõppenud volitustega volikogu liikmetele asendusliikmete määramine.

Riigikogu valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel täidab valla valimiskomisjon häältelugemiskomisjoni ülesandeid. 

Valimiskomisjoni kontaktandmed

tel 336 6903

mob 5305 5229

e-post info@alutagusevald.ee

asukoht: Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald

Tööaeg

Alutaguse valla valimiskomisjoni tööaeg ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani on järgmine: 18. augustist kuni 09. septembrini 2021. a töötab komisjon igal tööpäeval kell 13.00-16.00, välja arvatud 19. augustil 2021. a, millal komisjon töötab kell 9.00- 13.00 ning 7. septembril 2021. a ja 9. septembril 2021. a, millal komisjon töötab kell 13.00-18.00.

Kandidaatide registreerimiseks vajalikud toimingud ja otsused tehakse 10. septembril 2021. a kell 14.00.

 

Hääletamissedelite ülelugemine toimub valla valimiskomisjoni poolt 18. oktoobril 2021. a kell 10:00 Alutaguse vallamajas, aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik.

 

***

Alutaguse Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

Alutaguse valla valimiskomisjoni asukoha määramine