Valla elanike soodustused

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus                                        

Eesmärk on soodustada Alutaguse valla elanike vaba aja sisustamist ja propageerida tervislikke eluviise ning võimaldada valla elanikel soodustingimustel saada erinevaid teenuseid/tooteid koostööpartnerite juures. 

 Soodustust on õigustatud saama elanikud, kes omavad rahvastikuregistris lähiaadressi täpsusega elukohta Alutaguse vallas vähemalt kestvusega kuus kuud ning neile on väljastatud valla kodaniku kaart. Valla kodaniku kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.         
Soodustused

Valla kodaniku kaarti omaval elanikul on õigus saada soodustust teenuste hinnakirjas fikseeritud hinnalt alljärgnevalt:

 • soodustus 50% - SA Pannjärve Tervisespordikeskuse spordiinventari (suusad, tõukekelgud, rulluisud, rattad, tõukerattad, käimiskepid jm) laenutus ning dušširuumide kasutus;
 • soodustus 30% (pensionäridel 50%) - Mäetaguse SPA suplusmaja kasutus pühapäevast reedeni;
 • soodustus 20% - valla omandis olevate ruumide rent tähtpäevade korraldamiseks.

Valla kodaniku kaarti omaval elanikul on õigus tasuta järgnevatele teenustele:

 • vallasisene ühistransport (v.a Ida-Viru ühistranspordikeskuse poolt teenindatavad liinid);
 • vallavalitsuse ja jäätmekäitleja vahel koostöölepingus kokku lepitud kodumajapidamises tekkinud jäätmeliikide üleandmine jäätmejaama;
 • kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete ja elektroonikaromude üle andmine kogumispunkti;
 • tasuta parkimine Alutaguse valla omandis olevates tasulistes parklates.
Kehtivus Kodanikukaart väljastatakse peale avalduse esitamist hiljemalt 5 tööpäeva jooksul avaldaja poolt märgitud kontorihoones (Iisaku, Mäetaguse) või teeninduspunktis (Kurtna, Tudulinna, Alajõe). Eraldi teavitust selle kohta ei saadeta!
Õigusakt

Alutaguse valla elanike soodustused

Vastutaja(d) Kodanikukaarte väljastab vallavalitsuse kantselei. Täpsem info: teabespetsialist Katrin Junolainen +372 3366901; +372 5242521
Loe lisaks

Valla kodaniku kaardi väärkasutamise korral on vallavalitsusel õigus kehtiv kaart tagasi nõuda ning keelduda kolme aasta jooksul uue kaardi väljastamisest!

 

KODANIKUKAARDI TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotluse kodanikukaardi saamiseks saab esitada:

 • elektrooniliselt läbi valla kodulehe (taotluse elektrooniliseks esitamiseks tuleb kodulehele sisse logima ID-kaardiga);
 • digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@alutagusevald.ee;
 • paberil allkirjastatuna postiga (vallavalitsuse ning teenuskeskuste kontaktid leitavad SIIN;
 • isiklikult kohale tulles vallavalitsusse või teenuskeskustesse.                                                                             
Vajaminevad dokumendid Isiku tõendav kehtiv dokument.
Viide Kodanikukaardi taotluse vorm