Alutaguse valla elanike soodustused

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 21.02.2018  määrusega nr 32 „Alutaguse valla elanike soodustused", mis reguleerib valla elanikele soodustuste andmist valla asutuste ja valla osalusega ettevõtete poolt pakutavate teenuste kohta. Eesmärk on soodustada valla elanike vaba aja sisustamist ja propageerida tervislikke eluviise, samuti parandada valla poolt pakutavate teenuste kättesaadavust ning luua võrdseid võimalusi kõigile vallaelanikele.

Soodustust on õigus saada elanikel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vallas olnud kuus kuud ning neile on väljastatud valla kodaniku kaart. Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga ning väljastatakse avalduse alusel kehtivusega üks aasta.

Valla kodaniku kaarti omaval elanikul on õigus saada soodustust teenuste hinnakirjas fikseeritud hinnalt alljärgnevalt:

1) soodustus 50% - SA Pannjärve Tervisespordikeskuse spordiinventari (suusad, tõukekelgud, rulluisud, rattad, tõukerattad, käimiskepid jm) laenutus ning dušširuumide kasutus;
2) soodustus 30% (pensionäridel 50%) - Mäetaguse SPA suplusmaja kasutus pühapäevast reedeni;
3) soodustus 20% - valla omandis olevate ruumide rent tähtpäevade korraldamiseks.

 

Valla kodaniku kaarti omaval elanikul on õigus tasuta järgnevatele teenustele:
1) sõita vallasisese ühistranspordiga;
2) Uikala prügilasse (jäätmejaama) ära anda järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01); plastid (20 01 39); klaas (20 01 02); raamita aknaklaasi (17 02 02); biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01); bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 03 (s.h. 20 02 02)); puit (eelsorteeritud) (20 01 38); tekstiil (20 01 10, (s.h. 20 01 11)); suurjäätmed (20 03 07).

3) Torma prügilasse (jäätmejaama) ära anda järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01) liigiti (paber ja kartong eraldi), plastid (20 01 39), metallid (20 01 40), klaas (20 01 02), raamita aknaklaas (17 02 02), biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01), bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03), puit (20 01 38), tekstiil (20 01 10, 20 01 11), suurjäätmed (20 03 07), elektroonika (16 02), põllumajanduskemikaalid (02 01 08*), trükivärvid (08 03 12*), muud mootori-,käigukasti ja määrdeõlid (13 02 08*), ohtlik pakend (15 01 10*), õlifiltrid (16 01 07*), pliiakud (16 06 01*), Ni-cd-akud (16 06 02*), happed (20 01 04*), leelised (20 01 15*), fotokemikaaalid (20 01 17*), lum.lambid (20 01 21*), elavhõbe (20 01 21*), pestitsiidid (20 01 19*), vanavärv, liimid ja vaigud (20 01 27*), EES jäätmed (20 01 35* ja 20 01 36), sortimata ravimikogused (20 01 98*), patareid ja väikeakud (20 01 33*), pakendid (15 01);

4) tasuta parkida Alutaguse valla tasulistes parklates. Kodaniku kaart peab olema asetatud sõidukis nähtavale kohale nii, et oleks kontrollitav kaardi kehtivuse kuupäev ja number.

 

Kodanikukaardi taotlust saab esitada paberkandjal või elektrooniliselt valla kodulehe kaudu.Taotluse elektrooniliseks esitamiseks pead sisse logima ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.

Blanketid on kättesaadavad vallamajas, teenuskeskustes ja raamatukogudes ning valla kodulehel.

 Kodanikukaart väljastatakse peale avalduse esitamist hiljemalt 5 tööpäeva jooksul avaldaja poolt märgitud teenuskeskuses (Iisaku vallamaja, Mäetaguse, Kuremäe, Kurtna,Tudulinna või Alajõe teenuskeskus). Eraldi teavitust selle kohta ei saadeta.

- Elektrooniliselt täidetav Alutaguse valla kodanikukaardi taotlus

Taotlus (täidetav docx fail)